luni

Mântuitorul m-a iubit întâi!   La şcoala duminicală, învăţătorul a explicat copiilor versetul 19 din prima epistolă a lui Ioan capitolul 4. Copiii au învăţat pe de rost versetul:
„Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.“
   O fetiţă a ascultat foarte atentă. A doua zi, învăţătorul a întâlnit-o pe stradă şi a întrebat-o:
   - Poţi să-mi spui, fetiţa mea, versetul de ieri?
   - Nu, am uitat cuvintele, dar ştiu încă exact despre ce era vorba în el.
   - Despre ce era vorba?
   Micuţa a răspuns veselă:
   - Mântuitorul m-a iubit întâi, iar acum îl iubesc şi eu.

   Îl iubeşti şi tu pe Mântuitorul?

Ai tu Mântuitor?   Vestitul muzician Händel, fiind pe patul de moarte, a cerut să i se citească Psalmul 91. (Vă rugăm să-l citiţi şi voi.) După ce i s-a citit acest Psalm, a zis:
   - Este frumos! Acest psalm este o hrană care înviorează. Mai citeşte-mi! Citeşte-mi capitolul 15 din întâia epistolă către Corinteni.
   - Da, a adăugat el la sfârşit, aceasta este EVANGHELIA: mântuit prin har, prin credinţa în Isus Hristos. Numai în Tine, Doamne Isuse, mi-e nădejdea.
   A murit şoptind aceste cuvinte: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!“

   Iată ce înseamnă a avea Mântuitor! O, ce ferice pentru acela care poate părăsi acest pământ, încredinţându-şi sufletul său în mâinile Domnului Isus! Ce mângâiere pentru inima care L-a primit pe Isus ca Mântuitor! Dar tu, ai Mântuitor? Domnul Isus a venit în lume să caute şi să mântuiască pe cei păcătoşi. Prin moartea Sa pe cruce, El a nimicit puterea diavolului. Sângele Lui te spală de orice păcat (1 Ioan 1.7).
   „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1.12).

Zamba
   Într-un sat african, pe malul fluviului Congo, într-un palat cu douăzeci de camere, trăia tânărul Zamba.
   Tatăl lui, un bogat rege african, pleca din când în când cu armata în război împotriva triburilor vecine. El urca fluviul cu pirogile, incendia satele şi lua prizonieri, pe care apoi îi vindea ca sclavi căpitanului unei nave americane. Casa lui Zamba era împodobită cu o mulţime de lucruri somptuoase şi biblioteca lui era plină de cărţi valoroase.

   Într-una din zile, Zamba se opri în faţa căpitanului zicând:
   - Căpitane, mi-ar plăcea aşa de mult să învăţ să citesc şi să scriu! Învaţă-mă, te rog!
   - Ce idee! răspunse căpitanul. Ei bine, am să te învăţ.
   În timpul unei expediţii de cucerire, tatăl lui Zamba a fost ucis, dar tribul său ieşi victorios. Câtă durere pentru Zamba!
   La doar 17 ani a fost nevoit să aducă prizonierii în tabără, să se ocupe de ei şi imediat să ia locul tatălui său.
   Printre prizonierii aduşi se număra şi Zillah, fata regelui învins. Frumuseţea ei fermecă privirile tânărului Zamba.
   - Dezlegaţi-o, porunci acesta, ea nu va fi vândută ca sclavă, ci va fi soţia mea.
   Când căpitanul american a revenit în sat ca să cumpere sclavi, l-a convins pe Zamba să meargă cu el în America şi să înceapă acolo o afacere. Tânărul se îmbarcă şi porni spre America luând cu el tot aurul agonisit de tatăl său, precum şi cărţile cele mai valoroase din biblioteca sa. El spera să ajungă bogat, puternic...
   La revedere ... La revedere ... şi corabia se îndreptă încet-încet spre larg. Împreună cu el pe corabie mai erau îmbarcaţi patru sute douăzeci şi doi de sclavi. Aceştia erau legaţi în lanţuri în cala corăbiei. Zamba putea vedea acum de aproape ororile traficului cu sclavi, la care el însuşi participase.
   Nu după mult timp, Zamba observă că atitudinea căpitanului nu mai este la fel de prietenoasă şi de binevoitoare ca altădată:
   - Va trebui să-mi plăteşti, dacă vrei să te învăţ să scrii şi să citeşti, zise într-una din zile căpitanul.
   Într-o seară, pe când stătea în cabina sa, Zamba îl auzi pe căpitan spunând:
   - Ha! Ha! Acest frumos prinţ … nici nu se gândeşte că în curând va fi împreună cu sclavii lui!
   În cele din urmă, corabia îşi aruncă ancora în portul Charleston.
   Sclavii au fost coborâţi, spălaţi şi îmbrăcaţi pentru a fi duşi la piaţă şi vânduţi. În pofida strigătelor sale, Zamba a fost cumpărat de un proprietar bogat. Căpitanul pe care îl crezuse bun prieten, îi furase toată bogăţia şi libertatea.
   Stăpânul îl conduse pe Zamba într-o plantaţie imensă, unde lucrau o mulţime de sclavi. Noua lui viaţă nu însemna decât muncă în plantaţiile de bumbac.

   Într-o duminică dimineaţa, Zamba, împreună cu un alt sclav, merse într-un loc unde se vestea Cuvântul lui Dumnezeu. Ajuns aici, ascultă cu mare atenţie vestirea Evangheliei. Când imnurile de laudă începură să se înalţe spre cer, lacrimi fierbinţi se prelingeau pe obrajii lui arşi de soare.
   Seara deschise Biblia şi continuă să citească: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi.“ Acest verset stră-punse inima lui Zamba. El avea nevoie de cineva căruia să-i spună durerea lui şi înaintea căruia să îşi descarce conştiinţa care îl apăsa. El se predă astfel Domnului Isus primind în schimb iertarea păcatelor.
   Zamba a învăţat din Scriptură că tot ceea ce face trebuie făcut ca pentru Domnul Isus. El şi-a servit astfel stăpânul cu devotament fără să înţeleagă însă cum nişte oameni pot duce în robie pe alţii.
   Într-o zi, stăpânul îl luă cu el în port, unde erau debarcaţi noi sclavi. Deodată auzi pe cineva strigând:
   - Zambaaaa!
   Era Zillah. Ea îşi striga soţul. Stăpânul lui Zamba o cumpără şi pe ea. Ce bucurie pentru Zamba de a o revedea pe Zillah!
   - Zamba, zise stăpânul, poţi lua în colibă pe Zillah, soţia ta.

   În ziua următoare, după ce se întoarse de la muncă, Zamba o învăţă pe Zillah cum să-L cunoască pe Domnul Isus şi îi arătă bogăţiile pe care le-a descoperit în Biblie.

   Zamba şi Zillah au fost în curând eliberaţi de stăpânul lor, dar ei au continuat să-i slujească cu fidelitate. După moartea lui, ei au cumpărat un magazin în oraş şi au venit în ajutorul celor care erau nefericiţi.

Cartea din umbrelă   Vrem să vă povestim o întâmplare tristă. Este vorba despre o fetiţă de 9 ani, micuţa Margareta, care a avut parte de o zi atât de tristă, încât a ţinut-o minte toată viaţa ei. Cât de amare sunt urmările unui păcat săvârşit cu uşurinţă! Margareta iubea cărţile. Nimic nu-i plăcea mai mult decât să citească. Dacă punea mâna pe o carte frumoasă, se pitula într-un colţ şi... rămas-bun! Nu mai auzea, nu mai vedea nimic altceva. Câteodată citea lucruri care erau prea grele de înţeles pentru vârsta ei. Părinţii ei erau îngrijoraţi de această patimă şi încercau s-o înfrâneze. Ei se speriaseră chiar foarte mult, când fetiţa lor începu să slăbească, să-şi piardă pofta de mâncare şi să aibă dureri de cap. Această stare de slăbiciune a fost bineînţeles datorită oboselii ochilor. Tratamentul prescris de doctori a fost următorul: pentru cap şi ochi repaus desăvârşit!
   În urma acestor sfaturi, toate cărţile au dispărut dinaintea fetiţei şi citirea lor a fost interzisă. Margareta era tristă şi se gândea mereu, cum ar putea ea oare să-şi facă rost de o carte.
   Într-o bună zi, răscolind printre nişte vechituri într-o odăiţă mică şi cam întunecoasă, care servea drept cămară, găsi printre altele, o carte; chiar o carte necunoscută de ea, care trebuia să fie deosebit de frumoasă şi de interesantă. Sări în sus de bucurie şi era gata să se aşeze în acel loc întunecos ca să citească. Totuşi a fost cuprinsă de teamă: tatăl ei avea biroul lui alături şi se afla acolo. Numai o uşă o despărţea de tatăl care o oprise cu desăvârşire să citească! Dacă el ar deschide uşa, ea era descoperită. Mai bine în grădină, printre tufişuri – se gândi ea – acolo ştiu unde să mă ascund!
   Însă până să ajungă în grădină, Margareta trebuia să treacă prin biroul unde se găsea tatăl ei şi tatăl avea ochii buni, nu-i scăpa nimic din vedere. Cum să treacă ea cu cartea pe lângă tăticul ei? Deodată ochi îi căzură pe o umbrelă veche cu care se juca câteodată. Iată scăparea!
   Cartea a fost repede băgată în această umbrelă şi Margareta ieşi cu frica în sân şi cu umbrela subsuoară. Tatăl scria lângă fereastră. Se auzea scârţâitul peniţei pe hârtie şi fetiţa se crezu scăpată; tatăl ei era foarte ocupat! Ea se afla chiar lângă uşa care da în grădină, când tatăl întoarse capul, uitându-se ţintă la fiica lui. Ce o fi văzut oare?
   Umbrela? Sau poate vinovăţia, care se citea pe faţa ei?
   - Dar unde mergi cu umbrela? Doar nu plouă!
   - Vreau să mă jos, îngână ea tulburată.
   - Adu-mi umbrela aici! spuse tatăl.
   Umbrela cu bucluc era grea şi se desfăcu imediat arătând cartea. Tatăl luă cartea, o puse pe masă şi se uită trist la fetiţa lui.
   - Ai fost neascultătoare, zise el încet. Iată prima greşeală a ta. Chiar dacă îţi place aşa de mult cititul, eşti totuşi destul de mare, ca să pricepi că părinţii tăi ştiu, mai bine decât tine, ce este bun şi sănătos pentru tine. A doua greşeală este că ai încercat să mă înşeli. Nu ştiu ce mă doare mai mult: neascultarea sau înşelăciunea ta. Această umbrelă, fiica mea, este o minciună.
   Margareta stătea nemişcată, înfricoşată şi plină de ruşine. Ea se întreba cu groază, ce pedeapsă va primi.
   Tatăl se ridică de pe scaun:
   - Trebuie să te bat, zise el, nu pot să îngădui ca fetiţa mea să uite până într-atât legea lui Dumnezeu şi a părinţilor ei, fără ca să fie pedepsită. Ştiu că aceasta nu-ţi va schimba inima, asta o poate face numai Dumnezeu, dar vei şti cel puţin că răul trebuie pedepsit. Nădăjduiesc că suferinţa îţi va aduce aminte de această zi.
   Aşa a şi fost. Margareta n-a uitat niciodată această zi.