joi

În lucrurile mici...   Fără îndoială, doreşti să aduci roadă pentru Domnul Isus. Numai Dumnezeu te poate pregăti pentru aceasta. „Pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă“ (Ioan 15. 2). Lucrul neplăcut pentru noi este de a ne lăsa transformaţi. Domnul ne îndeamnă: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine“ (Luca 9. 23). Noi suntem mereu gata de a face pentru Domnul lucruri mari care vor fi admirate de prietenii, de colegii şi de părinţii noştri. Dar suntem noi gata să Îi dăm acultare Domnului nostru când ne dă o lucrare foate mică şi simplă, care nouă ni se pare neînsemnată? În aceeaşi evanghelie, Domnul Isus ne spune: „Cine este credinicios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari“ (Luca 16.10). Dacă renunţi la încăpăţânarea ta, atunci vei fi fericit.

   Următoarea poveste despre Micul Bambus vine din China. Ea te va ajuta să înţelegi mai bine cuvintele de mai înainte.

   Micul Bambus creştea pe un câmp în apropierea unui râu. De la prima vedere, Micul Bambus şi-a îndrăgit stăpânul, proprietarul ogorului. Când stăpânul păşea peste ogor, îşi căuta cu grijă o cărare printre tulpinile de bambus care crescuseră una într-alta. Era atent să nu rănească vreuna. Controla starea bambuşilor cu multă grijă şi observa dacă au destulă apă. Micul Bambus avea o singură dorinţă: să placă stăpânului său. Când acesta trecea pe lângă el, Micul Bambus stătea cât putea de drept. Cât de trist ar fi fost stăpânul lui, dacă l-ar fi văzut stând la pământ! Nu dorea să-i pricinuiască stăpânului său nicio întristare. Acest gând îi dădea Micului Bambus puterea necesară de a depăşi fără pagube cele mai grele furtuni.
   Deodată Micul Bambus s-a întristat. El dorea aşa de mult să facă ceva deosebit pentru scumpul lui stăpân. Dar el era numai un bambus obişnuit între mulţi alţii. Nici mai mare, nici mai puternic, nici mai frumos decât ceilalţi...
   Într-o seară, stăpânul a venit pe câmp şi a început să taie bambuşi. El îi tăia de la rădăcină. Se apropia tot mai mult de Micul Bambus. După câteva clipe a fost tăiat şi Micul Bambus! Toată noaptea a plâns... Acum stătea la pământ, incapabil de a face ceva pentru stăpânul lui. Tocmai el, care dorea să-i slujească stăpânului său!
   A doua zi, stăpânul a adunat bambuşii şi i-a scobit. Cât de dureros era acest lucru! Dar Micul Bambus a devenit o ţeavă lungă, dreaptă şi frumoasă. Scobite, stăpânul putea folosi aceste bastoane de bambus ca ţevi. El a asamblat ţevile şi a aşezat prima ţeavă sub cascadă, pentru ca apa să curgă prin noua conductă. Cu ajutorul apei, stăpânul cel bun a udat ogoare neroditoare, pe care le-a transformat apoi în câmpii verzi care i-au adus mult rod.
 Acum Micul Bambus era fericit. El a înţeles că bunul stăpân îl poate folosi în acel loc.

   Ai înţeles sensul acestei povestiri? Domnul Isus ştie cum şi unde poţi să Îi slujeşti, El ştie mai bine decât tine.
   Lasă-te călăuzit de El şi fii un slujitor credincios!

miercuri

Legea Domnului este...


Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. 


Psalm 19.7