joi

Opreşte! Lumina roşie! Stop!   În faţa ta stă o PERSOANĂ: ISUS HRISTOS. EL te priveşte prietenos, dar pătrunzător. Trebuie să te opreşti şi să-L priveşti.

   Isus Hristos îţi spune: EU SUNT CALEA. Mă cunoşti? Eu am murit la cruce pentru a te face fericit. Crezi acest lucru?
   Care este motivul neliniştii tale? Păcatele tale! Eu doresc să te iert, pentru că am luat pedeapsa asupra Mea pentru toţi cei care cred în Mine.

   Împreunează-ţi acum mâinile şi predă-I Lui cârma vieţii tale!

"Nu ştiţi că cei ce aleargă..."„Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul?”
1 Corinteni 9.24

O alergare bună   - Bunicule, povesteşte-ne cum a fost când ai fost mai demult la concursul de alergări, îl rugară Teodor şi Irina pe bunicul lor şi se aşezară lângă fotoliul bunicului în poziţie turcească pe podea. La bunicul era întotdeauna frumos şi el ştia să povestească aşa de interesant. Bunicul avea câteva pocale şi medalii în vitrina sa şi copiii ascultau cu atenţie când bunicul povestea despre alergările lui.
   - Ei, v-aţi făcut deja comozi la mine, zâmbi bunicul, atunci trebuie să vă povestesc ceva. Nu a trebuit să se gândească mult, pentru că ştia totul aşa de exact, ca şi când s-ar fi întâmplat de câteva zile. Unul dintre primele mele concursuri mari a avut loc într-un stadion renumit. Mulţi spectatori stăteau pe tribune şi atmosfera era excelentă. Aşa ceva nu am mai întâlnit până atunci şi totul mă făcea să fiu agitat. Dar antrenorul m-a bătut pe umăr şi mi-a spus: „Nu lua seama la oameni, gândeşte-te numai la alergare!” Acesta a fost un sfat bun, care m-a ajutat apoi la fiecare concurs ulterior. Cine vrea să alerge şi doreşte să câştige premii, nu trebuie să se uite nici în dreapta, nici în stânga, ci trebuie să fie atent doar la pista sa. Dar la această primă alergare mare, totul m-a făcut să fiu agitat. Ceilalţi alergători cunoşteau asemenea situaţii şi stăteau lângă linia de start. Apoi sosi semnalul pentru încălzire. Aceasta însemna întindere, scuturare, deci să-ţi pregăteşti muşchii pentru alergare. Înainte să fie dat semnalul de start, antrenorul meu a venit încă o dată la mine şi m-a îndemnat: „Tot timpul să fii în spatele primului alergător şi să nu permiţi să te depăşească cineva!” A fost o indicaţie simplă, dar cine a participat la o alergare, ştie cât de greu este să reuşeşti acest lucru. Apoi sosi semnalul pentru a ne pregăti de start: „Pe locuri, fiţi gata...!” şi semnalul de start răsună.
   - Şi bunicule, dori Tim să ştie, ce medalie ai câştigat?
   Bunicul se uită gânditor la copii.
   - Atunci n-am câştigat nicio medalie. Dar totuşi a fost o alergare bună.
   - Nu înţeleg, spuse Irina, o alergare este bună numai când câştigi o medalie, nu-i aşa?
   Bunicul mângâie părul Irinei.
   - Oh nu, copii, nu este totul. La acest prim concurs mare am învăţat aşa de mult şi am crescut aşa de mult în performanţele mele ca niciodată mai târziu. Puteţi înţelege ce vă spun?
   Teodor şi Irina erau fără cuvinte. Chiar aşa de logic nu li se părea lor.
   - Am ştiut foarte bine că nu sunt un alergător foarte bine pregătit, explică bunicul. Dar am putut să învăţ mult de la aceia care aveau mai multă experienţă decât mine. Şi privirea la alergătorul cel mai din faţă m-a făcut să-mi dau mai mult silinţa ca până atunci. A fost pentru mine şi cea mai grea alergare. Dar după acest concurs am fost mai mult lăudat decât atunci când am câştigat medalii.
   - Bunicule, spuse Irina gânditoare, alergatul este aproape ca la şcoală. Învăţătorul nostru îi laudă de cele mai multe ori pe cei care se străduiesc din răsputeri şi nu pe aceia care au notele cele mai bune.
   - Ai dreptate, Irina, spuse bunicul, şi aşa este nu numai la şcoală, ci totdeauna în viaţă. De asemenea în viaţa de creştini, pentru că Dumnezeu o compară cu o alergare.
   Lui Teodor îi veni în minte:
   - Şi nu ai voie să te uiţi la dreapta şi la stânga, altfel eşti doar derutat.
   Irina sări deodată:
   - Trebuie să te uiţi întotdeauna la Cel care Se află chiar în faţă. Acesta este Domnul Isus care ne arată calea!
   - Aşa este, confirmă bunicul. Şi trebuie să ne străduim să alergăm totdeauna în urma Lui, în apropiere de El. El vrea să ne ajute. Şi atunci este o alergare bună!   

marți

Numele meu se află pe listă!   De câtva timp, fiica mea a participat la un concurs de desen. Astăzi a năvălit în biroul meu şi mi-a arătat mândră scrisoarea pe care tocmai o primise: „Tată, numele meu se află pe listă! Am primit un premiu!” Nu exista nicio îndoială, pentru că am văzut numele ei pe lista câştigătorilor.
   Fiul meu, dimpotrivă, la un concurs de sport nu a obţinut punctele necesare pentru un premiu. Numele lui nu a apărut pe lista câştigătorilor care s-a făcut publică pe internet.

   În cer există de asemenea o listă cu nume, şi anume în Cartea vieţii. Dumnezeu Însuşi notează şi actualizează această listă. Pentru a fi notat acolo, nu trebuie să fii mai bun decât alţii. Capacităţi omeneşti ca inteligenţa, priceperea sau puterea nu aduc niciun avantaj. Este suficient să crezi în Isus Hristos şi să-L accepţi pe El ca Mântuitor personal. Biblia mă asigură pe mine şi te asigură şi pe tine: „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică” (Ioan 3.36).
   Această expresie clară îmi dă siguranţă. Pentru că Isus Hristos a murit la cruce pentru păcatele mele, numele meu este scris în ceruri. De acest lucru mă bucur enorm. Când diavolul vrea să semene îndoială în inima mea, îmi amintesc că Dumnezeu nu poate să mintă. Fiul lui Dumnezeu spune în Ioan 10.28: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri...”

AVRAAM Şl ISAAC- Este bine să ştiţi, zise bunicul într-o zi către Beni şi Dina, cum a început familia noastră. Vreau să vă istorisesc astăzi despre trei oameni. Întâi despre Avraam, pentru că el a fost acela care a întemeiat familia noastră şi este cel mai important dintre toţi, apoi despre Lot, nepotul lui Avraam, şi despre Isaac, fiul său.
Avraam era un şef de trib foarte bogat; avea o mulţime de boi, vaci, oi, capre, măgari şi cămile; avea mult aur şi argint, o mulţime de servitori pe lângă corturi şi păstori pentru turme. El şi tribul lui nu trăiau în case, ci în corturi, şi se mutau din loc în loc căutând păşune bună pentru vite. Istorisirea mea începe când Lot, nepotul lui Avraam, trăia în aceeaşi zonă cu unchiul său, dar de la un timp, după ce turmele lor se înmulţiră, nu s-a mai găsit iarbă şi apă suficientă pentru animalele lor. Păstorii lor se certau mereu între ei pentru păşune şi pentru fântâni. În cele din urmă, certurile păstorilor deveniră aşa de violente, încât unchiul şi nepotul au trebuit să se despartă. Fiecare dintre ei a trebuit să aleagă în ce parte voia să o apuce.
Cu toate că Avraam era cu mult mai bătrân, el îl lăsă pe Lot să aleagă primul, de pe vârful unui deal, locul care îi plăcea mai mult. Lot a ales ceea ce i se păru mai bun, o vale lată cu un râu ce curgea prin mijloc, cu câmpii verzi pentru turme şi cu arbori mari, sub a căror umbră turmele se puteau adăposti de arşiţa soarelui. Lui Avraam îi rămase un ţinut deluros şi mai mult pietros.
După cum s-au întors mai târziu lucrurile, se pare că totuşi Lot n-a făcut o alegere bună. După scurt timp, câteva bande de tâlhari coborâră din munţi şi îl atacară, făcându-l prizonier, cu toată familia sa, luându-i şi toată averea. Îndată ce auzi de nenorocirea nepotului, Avraam își adună servitorii, îi înarmă şi porni pe urmele tâlharilor. Îi ajunse din urmă şi îl salvă pe Lot cu toată casa sa. Reîntors în ţinutul ales de el, Lot se hotărî să se despartă de păstorii şi turmele sale şi, fie că a crezut că va fi în mai mare siguranţă, fie că soţia şi fetele doreau o viaţă mai confortabilă, se duse să trăiască împreună cu ele într-o cetate din apropiere numită Sodoma.
Acolo însă, o nouă nenorocire îl pândi. Dumnezeu a trebuit să pedepsească cetatea din cauza păcatelor şi a trimis din cer o ploaie cu pucioasă şi foc. Casele luară foc şi întreaga cetate se prefăcu în scrum. Lot şi familia sa abia putură scăpa cu viaţă, fără însă a salva nimic din averea lor.
Dar se întâmplă ceva şi mai groaznic. Pe când fugeau din vale spre deal, soţia lui Lot se opri, ca să se uite înapoi la scena îngrozitoare a cetăţii în flăcări. Deodată, ea deveni un stâlp de sare. Ea a trebuit să moară, pentru că nu a ascultat de Dumnezeu care i-a spus să nu se uite înapoi şi să nu se oprească pe drum.
În timp ce peste capul lui Lot treceau atâtea nenorociri, Avraam se îmbogăţea în ţinutul care îi rămăsese lui; cirezile şi turmele îi crescuseră la număr şi grămada de aur şi argint se mărise. Dar cu toate acestea, nici el, nici soţia sa Sara, nu erau fericiţi, pentru că nu aveau niciun copil. În cele din urmă, spre marea lor bucurie, li se născu un băiat. Au fost aşa de bucuroşi, încât îl numiră Isaac, pentru că acest cuvânt înseamnă râs. Ei râseseră de bucurie la naşterea lui.
Acum trebuie să vă spun, că în zilele acelea de demult, în care a trăit Avraam, oamenii nu aveau aceeaşi credinţă în Dumnezeu, pe care o avem noi astăzi. Cu toate greutăţile şi necazurile, noi credem că într-o zi El ne va duce într-o lume mult mai fericită şi că acum ne poartă de grijă şi ne iubeşte. Atunci, ei credeau că există mai mulţi zei şi că aceşti zei nu-i iubesc. Ei credeau că atunci când nu cădea ploaie, când holdele nu rodeau, când le mureau copiii, când trăsnetele le distrugeau turmele sau când venea un cutremur de pământ, toate aceste lucruri se întâmplau fiindcă zeii erau supăraţi pe ei sau erau geloşi pe belşugul lor.
Singurul mijloc prin care aceşti oameni ai vremurilor vechi credeau că pot linişti mânia şi gelozia zeilor lor, era să le aducă din timp în timp ca jertfă ceea ce le era lor mai drag. Câteodată, ei sacrificau viţelul cel mai gras sau oaia cea mai de preţ pe care o ardeau ca jertfă. Desigur că nu puteau vedea pe zeii lor, care umblau mereu să se răzbune, dar, credeau ei, aşa cum animalul se mistuie şi dispare în flăcări, aşa cum fumul jertfei aduse se ridică şi dispare pe cer, tot aşa, pe calea aceasta ciudată, darurile lor se vor ridica până la zeii pe care nu-i puteau vedea.
Avraam nu era chiar aşa de neştiutor ca şefii celorlaltor triburi, care trăiau în apropierea lui. El nu credea aşa cum crezuse tatăl său, că există mai mulţi zei. Simţea în mod sigur că pentru ei nu poate exista decât un singur Dumnezeu, şi acesta este un lucru pe care noi, poporul evreu, care ne tragem din familia lui Avraam, nu l-am uitat niciodată. „Nu există decât un singur Dumnezeu“, a zis Avraam şi tot aşa credem şi noi astăzi.
Avraam a crezut în Dumnezeu, cu toată inima lui. Avraam L-a iubit pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a vrut să-l binecuvânteze mai mult ca pe oricine. Pentru ca încrederea lui Avraam faţă de Dumnezeu să fie dovedită înaintea întregii lumi, Dumnezeu a vrut să o încerce. De aceea i-a cerut lui Avraam, ca el să jertfească pentru Dumnezeu ceea ce el a iubit mai mult, pe însuşi fiul său.
Avraam a fost gata să asculte întocmai de porunca lui Dumnezeu.
A doua zi de dimineaţă îşi începu pregătirile. Chemă doi dintre servitorii săi, în care avea toată încrederea, le porunci să lege o legătură de lemne şi să o aşeze pe un măgar voinic. Apoi împreună cu Isaac porniră la drum. Două nopţi le petrecură pe drum, dormind în aer liber, sub copaci. A treia zi, Avraam zări vârful muntelui spre care se îndreptară. La poalele muntelui spuse slujitorilor să-l aştepte până se va întoarce. Dădu lui Isaac să ducă legătura de lemne, în timp ce el însuşi ducea o oală de pământ, în care pusese cărbunii aprinşi, luaţi de la focul pe care îl făcuseră la popasul din ultima noapte. La brâu purta un cuţit mare.
Astfel încărcaţi, Avraam şi Isaac începură să urce încet muntele. Isaac ştia ceva despre felul cum se făceau jertfele; observase cum le făcea tatăl său acasă; văzuse cum pe o grămadă de lemne era aşezată o oaie legată care la urmă era ucisă. În timp ce lemnele erau aprinse, focul se întindea cuprinzând toată jertfa, iar fumul se înălţa spre cer. Dar acum parcă lipsea ceva!
„Unde este“, întrebă Isaac, „animalul de jertfă?“ Avraam nu îndrăzni să-i dea răspunsul la întrebarea pusă.
Ajunseră în vârful muntelui. Aici adunară nişte pietre de prin apropiere pe care le aşezară una peste alta, iar deasupra lor aşezară lemnele. Dedesubt puseră cărbunii încă aprinşi cu care trebuia aprins focul la timpul potrivit. Apoi Avraam apucă pe fiul său şi îi legă mâinile şi picioarele ca să nu se poată mişca şi îl ridică deasupra lemnelor. Îşi scoase apoi cuţitul de la brâu şi..., nu vă speriaţi, staţi un moment, nu l-a omorât. S-a întâmplat o minune. Un înger al lui Dumnezeu a strigat din ceruri: „Avraame! Avraame! Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu.“
Apoi Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec, pe care l-a luat şi l-a folosit ca ardere de tot în locul fiului său.
Avraam înţelese acum că dacă uciderea copilului său îi părea lui însuşi un lucru îngrozitor, cu atât mai îngrozitor trebuie să-i fi părut lui Dumnezeu. Înainte lucrul acesta îi era necunoscut lui Avraam, dar acum el ştia ceea ce vecinii săi n-au înţeles niciodată, că Dumnezeul său îl iubea cu adevărat, pe el, pe Isaac, pe Sara şi pe toţi slujitorii săi, că Dumnezeului său nu-i plac cruzimile, aşa cum credeau vecinii săi despre zeii lor.
Dezlegă sforile cu care îl legase pe Isaac şi îl lăsă liber. Coborâră împreună muntele, cu inimile pline de o mare fericire şi se întâlniră cu servitorii.
Avraam nu uită niciodată experienţa pe care a avut-o cu Dumnezeu. El ştia de asemenea, că pentru copilul său, care fusese aşa aproape de moarte, era făgăduit un mare viitor. La moarte, el lăsă lui Isaac tot ce avea, iar Isaac la rândul său avu fii şi nepoţi. El nu putea să prevadă toate necazurile care vor veni asupra poporului nostru în decursul anilor, dar noi aici, în sclavia din Egipt, suntem siguri, că într-o zi va veni şi salvarea noastră, aşa cum a venit salvarea lui Isaac, fiindcă Dumnezeul lui Avraam este încă acelaşi şi Se îngrijeşte de noi. Poporul nostru se va înapoia într-o zi în ţara unde au trăit Avraam şi Isaac în belşug şi în libertate.