duminică

Plata păcatului este moartea...Plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 6.23

Petru   - Petru! Ai grijă, altfel răstorni paharul pe cămaşa ta nouă, strigă mama.
   Petru făcea cu o mână mişcările unui avion, cu cealaltă ţinea paharul umplut cu lapte. Cu gura imita zgomotul avionului. O clipă se opri şi replică:
   - Dar mamă, nu există pete, laptele este foarte alb şi curat!
   - Petru, acest lapte alb ar lăsa totuşi pete, pentru că este gras! El arată aşa de curat şi de nepericulos, dar totuşi el ar murdări hainele tale.
   - Atunci trebuie deci să te fereşti chiar şi de ce este alb?
   - Chiar aşa! În viaţă vei vedea multe lucruri care îţi par „albe“ ... nepericuloase, curate, şi totuşi lasă în urmă pete şi dăunează. Dacă asculţi de Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, înveţi să deosebeşti între lucruri într-adevăr curate şi doar aparent curate. Biblia spune: „Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul“ (Proverbe 16.2). Ochii noştri nu pot deosebi întotdeauna binele de rău, de când Adam şi Eva au ascultat în grădina Eden de şarpe şi au căzut în minciună şi în neascultare. Există numai un mijloc pentru a şti ce este într-adevăr bine: noi trebuie să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău ... Prin poruncile Tale mă fac mai priceput... “ (Psalm 119, versetele 9 şi 104).
   Petru a înţeles. El şi-a băut repede laptele, a îmbrăţişat-o pe mama şi s-a repezit ca un avion cu reacţie în camera lui! Ce a auzit mai înainte, nu va uita niciodată.

O scrisoare pentru Martin   Martin a primit o scrisoare: cât s-a bucurat! Ce să facă cu ea? O va pune pe o etajeră, ca să se poată aduna pe ea tot mai mult praf? Nu, stătea foarte liniştit şi o citea. Tot ce era scris în această scrisoare l-a bucurat şi l-a încălzit ca o rază de soare.
   Bunica îi trimitea veşti: ea îi povestea despre ţara îndepărtată în care locuia... Ea îl îndemna de asemenea pe Martin să fie cuminte şi îi explica cum trebuie să înceapă.
   Ştii că şi pentru tine este o scrisoare? Da, ea a fost scrisă de Cineva, pe care nu Îl poţi vedea, dar care te iubeşte foarte mult. Este Biblia... ea a fost scrisă, pentru ca tu să-L poţi cunoaşte pe Domnul Isus. El doreşte să te ajute, ca să fii cuminte.
   Nu uita să citeşti în fiecare zi câteva versete în Biblie (sau în Noul Testament sau într-o Evanghelie). Nu neglija scrisoarea aceasta cea mai importantă, care te pregăteşte pentru cer!

„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.“ (2 Timotei 3.15)

Tu, Preabunule IsuseTu, Preabunule Isuse,
mi-eşti Mântuitor şi soare,
Tu mă-nveţi să-mi cresc iubirea
Cea mai sfântă şi mai mare.

Tu-mi eşti mult mai mult ca mama
şi ca tatăl pentru mine,
Tu-mi dai viaţa şi puterea
ce mă creşte şi mă ţine.

Tu mai mult ca orice prieten
mă îndrumi pe căi curate,
Tu-mi creşti dorul şi avântul
spre virtuţi adevărate.

Tu mă mustri când fac răul,
Tu mă pedepseşti spre bine,
Tu veghezi să nu alunec
În pierzare şi-n ruşine.

luni

Drag băiat, dragă fată,Sigur, mâinile tale se murdăresc uneori când te joci pe afară. Atunci iei o bucată de săpun și speli murdăria la un robinet cu apă. Mama ta nu poate să fie de acord, ca tu să apari cu mâinile nespălate la masă.
Dacă dorești să ajungi odată la Domnul Isus în cer, atunci trebuie să lași mai întâi ca inima ta păcătoasă să fie spălată de El. El dorește așa de mult să facă din tine un copil fericit al lui Dumnezeu. De aceea spune-I în rugăciune Domnului Isus: „Doamne Isuse, te rog curăță inima mea și spală tot ce am făcut rău.“
Atunci Domnul Isus îți iartă vina ta, inima ta devine nouă și curată, așa de curată și de albă ca zăpada! În cer va fi mare bucurie, când Îi arăți Domnului Isus credință și încredere.


Fiecare copil are o inimă păcătoasă


Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. (Geneza 6.5)
...pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui... (Geneza 8.21)
Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? (Ieremia 17.9)


Domnul Isus a murit pe cruce...sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. (1 Ioan 1.7)
...făcând pace, prin sângele crucii Lui. (Coloseni 1.20)
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați..., ci cu sângele scump al lui Hristos... (1 Petru 1.18-19)


Un om mântuit are o inimă spălată și curată...spală-Mă, și voi fi mai alb decât zăpada. (Psalm 51.7)
...De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada... (Isaia 1.18)
...A Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. (Apocalipsa 1.5)


În cer te așteaptă cununa viețiiDupă aceste lucruri... pe capete aveau cununi de aur. (Apocalipsa 4.1+4)
...cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1.12)
...Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții. (Apocalipsa 2.10)