duminică

Da, eu cred că există Dumnezeu!   - O, da, eu cred că există Dumnezeu, spuse Nadia. Văd zi de zi cum mă ajută și că este lângă mine!
   - Atunci arată-mi-L! reacționă cu dispreț Geanina.
   Nadia nu i L-a putut arăta pe Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi văzut cu ochi omenești. El este „invizibil“, pentru că niciun om nu ar putea suporta să-L vadă pe Dumnezeu. El „locuiește într-o lumină, de care nu poți să te apropii“. Acest lucru îl poți citi în 1 Timotei 6.16.
   Totuși există diferite posibilități de a „vedea“ ceva despre Dumnezeu: în creația Sa care este lucrarea mâinilor Lui, în Biblie care este Cuvântul Lui către noi oamenii, dar, nu în ultimul rând, și în viața oamenilor care vor să-L urmeze pe Domnul Isus, ca de exemplu Nadia.
   Și tocmai aceasta este întrebarea adresată Nadiei: Poate Geanina să vadă schimbările în viața Nadiei apărute în urma credinței ei în Dumnezeu?

Încredinţează-ţi soarta...


Încredinţează-ţi soarta 
în mâna Domnului, 
încrede-te în El, 
şi El va lucra.

Psalm 37.5

Doi vecini   Erau odată doi vecini: unul rău, care umbla în căile diavolului, altul bun, care umbla în căile Domnului. Într-o zi, vecinul cel rău, ca să-și bată joc, a umplut un coș cu tot felul de murdării și l-a aruncat în curtea celuilalt, zicând:
   - Uite așa, să aibă ce mânca!
   Vecinul, văzând aceasta, s-a dus în piaţă, a luat un coș nou și venind acasă, l-a umplut cu cele mai frumoase fructe din grădina sa. Pe urmă, a chemat la gard pe copilul vecinului și i-a zis:
   - Dă acest coș tatălui și spunei că fiecare dă ce poate și ce are.
   Tatăl, care asculta după o ușă, văzând fapta vecinului și auzindu-i vorbele, a fost cuprins de rușine și a venit la gard; întinzând mâna vecinului său, i-a zis:
   - Tu ești mai bun decât mine... Iartă-mă, și de acum încolo să fim prieteni. Și așa au și fost.

A vorbi și a face   Andreea și-a propus să asculte de mama ei și astfel să fie o oiță ascultătoare a Bunului Păstor. Dar când ceva se făcea împotriva voinței ei, când mama spunea un „nu“ hotărât, atunci Andreea uita de bunele ei intenții, se supăra și bătea din picioare. Nu era deloc plăcut să o vezi astfel.
   Ieri dimineața s-a întâmplat iarăși o astfel de scenă. După-masa când mama s-a întors din oraș de la cumpărături, a spuse către Andreea:
   - Am vrut să-ți aduc două prăjituri cu nucă.
   - Și de ce nu mi-ai adus? întrebă Andreea nedumerită.
   - M-am gândit că este destul că am vrut.
   - Doar a vrea nu are valoare, spuse Andreea și privi gânditoare înainte. Apoi alergă la mama și își puse brațele în jurul gâtului ei. Ea a înțeles ce a vrut să-i spună mama.

„Să faceți orice vă va zice“ (Ioan 2.5).

Ce nu poate omul   Faţă de Dumnezeu, la care niciun lucru nu este imposibil, omul nu poate nici pe departe totul. Dacă am vrea să enumerăm ce nu poate omul, am avea o listă nesfârșit de lungă. Totuși, vrem să cităm aici pe scurt câteva versete, care sunt deosebit de importante cu privire la legătura noastră cu Dumnezeu.

   „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu“ (Ioan 3.3).

   Niciun om nu poate din proprie putere veni în legătură cu Dumnezeu. Fiecare care vrea să fie mântuit și să fie odată în cer, trebuie să fie născut din nou pe pământ. Aceasta se face prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Cine aude și păzește în credință Cuvântul lui Dumnezeu, primește prin Duhul lui Dumnezeu o natură nouă, o viață nouă. El Îl iubește acum pe Dumnezeu și Cuvântul Său și poate să-i slujească Lui și să aducă roadă, și poate să intre după acest timp și această viață în slava lui Dumnezeu, pentru a fi veșnic la El în cer.

   „Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni“ (Luca 16.13).

   Veți gândi că totuși acest lucru nu este imposibil. Dar dacă stăpânii sunt concurenți sau chiar împotrivitori și dușmani unul altuia și fiecare pretinde toată puterea și timpul slujitorului, atunci este imposibil să slujești la doi stăpâni. De accea Domnul Isus spune: „Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.“ Dumnezeu vrea să aibă întreaga noastră inimă. Dar Mamona este banul, bogăția lumii, căreia mulți oameni se dedau în întregime. Cine face aceasta, este un idolatru, dacă nu-și dă seama și crede că ar putea sluji în același timp lui Dumnezeu.

   „Despărțiți de Mine, nu puteți face nimic“ (Ioan 15.4, 5).

   Chiar și omul născut din nou, indiferent că este tânăr sau bătrân, nu poate din propria putere să-L cinstească pe Dumnezeu și să-i slujească. De aceea Domnul Isus spune celor care au crezut în El: „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic“ (Ioan 15.4, 5).

   Dragii mei cititori, luați seama la aceste versete, luați-le în serios! Lăsați ca aceste cuvinte din Sfânta Scriptură să vorbească inimilor și conștiințelor voastre, pentru a fi mântuiți. Și voi care sunteți deja mântuiți, lăsați-vă întăriți de Domnul Isus zilnic prin rugăciune și Cuvântul lui Dumnezeu și rămâneți în El. Atunci veți fi fericiți și binecuvântați, și veți aduce multă roadă, care va rămâne în viața veșnică.