miercuri

Jocul de artificiiEşti şi tu în fiecare an fascinat la Revelion de jocul de artificii colorat pe cerul întunecos? Sau aparţii de aceia care sunt supăraţi de această risipă de milioane, lipsită de sens, care în tot belşugul mai provoacă şi accidente grave? – Un astfel de joc de artificii de Revelion este tipic pentru ceea ce putem să facem noi oamenii: este răsunător şi numai de durată foarte scurtă, costă mult şi foloseşte puţin, chiar face uneori şi pagube.

Cât de sărăcăcioase sunt lucrările noastre ale oamenilor în comparaţie cu lucrările lui Dumnezeu! Uită-te la soare. El răsare fără sunet şi permanent, el ajunge în toate colţurile pământului, dă lumină şi căldură. El nu ne costă nimic şi totuşi este de nepreţuit – fără el nu am putea să existăm nici măcar o clipă.

Dacă ai putea, ai schimba soarele pentru un joc de artificii? Întrebare stupidă! Dar Dumnezeu doreşte să te facă să înţelegi ceva prin soare. Trebuie să te decizi: alegi o viaţă pentru lucruri trecătoare care – la fel ca un joc de artificii – te fascinează pentru scurt timp, dar care nu are valoare adevărată? Sau alegi o viaţă cu Isus Hristos, adevăratul „Soare“?
„Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană“ (Psalm 84.11).
„El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina“ (Matei 17.2).

Numai cu El, viaţa în noul an îţi dă un sens!

luni

Giulietta (10)   Între timp, la Speranţa lucrurile se desfăşurau după cursul lor obişnuit. Giuanita nu se mai afla acolo. La începutul primăverii se întorsese la Napoli şi o lăsase, oricât de grea îi fusese despărţirea, pe iubita ei Giulietta sub ocrotirea prietenilor ei de la ţară.
   Preotul Pietro pusese toate pârghiile în mişcare, ca să obţină în mâna lui copilul care ajunsese acum la al zecelea an din viaţă. Aşa cum domnul Moriani prevăzuse corect, moştenirea mare era motivul dorinţei preoţeşti după mica noastră prietenă, care conform testamentului tatălui ei decedat trebuia să intre în posesia moştenirii însemnate odată cu împlinirea vârstei de zece ani. Acest lucru explica dorinţa arzătoare a preotului să ia în stăpânire copilul.
   Intenţia lui era să o ducă pe Giulietta pe neobservate într-o mănăstire şi apoi pe baza legăturii sale cu doamna decedată Amalfi să confişte moştenirea ei pentru biserică. Spre fericirea Giuliettei şi a prietenilor săi, el trebuia să lucreze extrem de atent. Căci dacă ajungea la urechile autorităţilor, că acel copil aparent mort încă trăia şi mai ales ce s-a făcut cu el, pentru a i se retrage de la mama legitimă, atunci puteau exista urmări rele pentru el.
   La aceasta s-a adăugat o întâmplare, care l-a neliniştit pe omul viclean. El a întâlnit-o pe neaşteptate într-o zi în cursul iernii în Napoli pe doamna Amalfi, mama Giuliettei. Ea i s-a adresat, fără să-i pese de teama pe care o avea faţă de acest om, şi printre altele i-a spus că l-a văzut în Florenţa pe marinarul Achille, care ar fi trebuit să se fi înecat cu Giulietta şi îngrijitoarea ei. În această discuţie a fost nevoie din partea lui de toată precauţia, pentru a nu-şi dezvălui spaima şi supărarea şi pentru a ieşi din situaţia penibilă. Ca urmare a artei sale de a-şi ascunde sentimentele şi de a înşela pe alţii, a reuşit să se stăpânească şi să răspundă cu o linişte forţată:
   - Aceasta este imposibil, doamnă. A fost fără îndoială fratele marinarului mort.
   Dar văduva a insistat că el însuşi a fost.
   - L-am strigat pe nume, a răspuns ea, şi am văzut cum a tresărit când m-a văzut, apoi şi-a părăsit barca în mare grabă şi a fugit de acolo ca unul prins asupra faptului.
   Deci, reuşise să-şi păstreze calmul şi să se despartă politicos de doamne. Dar aceasta l-a neliniştit totuşi şi l-a determinat să fie mai atent ca până acum, fără să renunţe însă la planurile lui întunecate. În orice caz, domnul Moriani şi fiul său Albert considerau că este în continuare necesar, ca până acum, să supravegheze cu grijă asupra micuţei şi să nu o lase să iasă niciodată fără să fie însoţită.
   Albert continuă cu sârguinţă cursurile lui, iar Giulietta făcea progrese aşa de mari, încât învăţătorul ei tânăr ajungea uneori aproape în încurcătură cum să o ajute mai departe. Cele mai frumoase ore erau însă pentru amândoi seara, când discutau despre un capitol citit din Sfânta Scriptură. Nu rareori se alăturau lor şi stăpânul casei şi soţia lui şi ascultau Vestea Bună, care, învăluită prin statute omeneşti, le fusese până acum tăinuită.

* * *

   Într-o zi, domnul Moriani se întoarse de la o ieşire mai depărtată şi le-a spus că pe drum se întâlnise cu două doamne distinse, care în timpul verii îşi închiriaseră casa drăguţă din munţi. Ele au mers un timp cu el pe acelaşi drum, şi, cu toate că se vedea că aparţineau de cercuri nobile, fiecare dintre cele două doamne a vorbit cu el, un simplu om de la ţară, cu amabilitate şi s-au interesat de tot felul ca şi când ar fi fost la fel cu el.
   - Trebuie să avem grijă, ca totul să fie în casa noastră în cea mai bună ordine, a adăugat el. Căci când le-am spus doamnelor că în câteva săptămâni va avea loc la noi sărbătoarea culesului viilor, m-au rugat dacă pot să vină şi ele şi nu mi-a rămas altceva decât să le asigur că vizita lor la noi este binevenită. Dar cum am spus, sunt doamne distinse. De aceea trebuie să ne străduim, ca să rămână cu o impresie bună.
   - O, atunci vreau să-i scriu imediat mamei în Napoli şi să o invit aici, spuse bucuroasă Giulietta. Nimeni nu poate împleti flori frumoase şi face coroniţe ca ea, şi eu voi oferi flori.
   În următoarele zile, la Speranţa începu o viaţă agitată. Toate mâinile erau în mişcare, căci strugurii aurii aşteptau recolta. Culesul strugurilor a progresat bine, iar când această muncă a fost încheiată, cei mai în vârstă şi cei mai tineri din împrejurime s-au pregătit pentru a petrece ca de obicei la Speranţa la sărbătoarea culesului viilor.
   Ziua aşteptată de mult sosi. Oamenii în hainele lor colorate şi-au părăsit satele la ivirea zorilor, pentru a ajunge la timpul hotărât la locul sărbătorii. Giuanita ajunsese deja cu câteva zile înainte la Speranţa, ajutase la împodobirea cortului mare, construit pe un spaţiu liber şi acum în prima oră a dimineţii era preocupată să-i pieptene micii ei fiice adoptive părul strălucitor şi mătăsos.
   - Grăbeşte-te puţin, fata mea! o dojeni ea pe un ton prietenos. Domnul Moriani doreşte, ca tu să împarţi bucheţelele de flori musafirilor imediat ce ei vor ajunge la Speranţa.
   Între timp, musafirii de la ţară se adunară la poalele dealului pe care se afla Speranţa, pentru ca de aici să plece mai departe în sus împreună peste dealuri şi prin vii.
   La aceeaşi oră păşeau şi două doamne – doamna Amalfi şi sora ei Julia pe o potecă umbroasă spre aceeaşi ţintă. Strigătele de bucurie ale sătenilor răsunau până la ele şi aduceau chiar pe faţa serioasă a văduvei din când în când câte un zâmbet. Deodată încetini pasul şi îi aruncă surorii ei o privire temătoare.
   - Ce este, Maria? şopti sora ei.
   - Linişte! Uite acolo! şopti Maria în timp ce indică un loc, unde în spatele unui grup de castani era vizibil un bărbat, care din ascunzătoarea lui părea să observe ceata veselă de la culesul viilor. Doamna Amalfi îl recunoscu pe străin imediat, şi încet îi şuşoti Juliei cuvintele:
   - Preotul Pietro!
   Da, era călugărul cunoscut nouă. Faptul că acest bărbat nu apăruse la sărbătoarea culesului viilor pentru a o înfrumuseţa, era clar. Fără îndoială, urmărea iarăşi planurile sale întunecate. Tânăra moştenitoare trebuia îndepărtată cu orice preţ de pe domeniul Speranţei. Printre musafirii sărbătorii, preotul cunoştea pe câţiva băieţi care stăteau sub influenţa lui şi erau gata ca, pentru o sumă bună, să ducă violent, dacă trebuia, un suflet la mănăstirea lui. Pe ajutorul acestor tineri se baza el.
   Ascuns în spatele unui copac gros, privirile sale urmăreau ceata ţăranilor care se apropiau. Pentru că cele două surori rămaseră din fericire neobservate, îl ocoliră prudente pe omul de temut, în timp ce apucară într-o altă direcţie. În curând ajunseră pe înălţime şi câştigară un avans însemnat faţă de ceilalţi. În apropierea casei au fost observate şi recunoscute imediat de stăpânul Speranţei. El le-a venit în întâmpinare şi le-a condus în cortul împodobit cu flori, unde era deja aşesată pe masă o gustare hrănitoare.

   - Oaspeţii noştri vin. Unde este Giulietta? Cu aceste cuvinte, Albert a intrat în casă unde Giuanita era cu fetiţa.
   Cum străluceau ochii micuţei de plăcere şi de bucurie! Cât de fermecătoare arăta ea în rochia ei cu alb şi albastru ca cerul! La strigătul lui Albert, îşi puse pe braţ coşul umplut cu bucheţele de flori, îi întinse fratelui, cum îl numea ea pe prietenul ei, mâna şi se grăbi cu el spre cort. Era deja târziu. Ţăranii păşiseră deja în curte fluierând şi bătând toba şi se îndreptau spre cort, unde cele două doamne îşi ocupară locurile hotărâte pentru ele şi acum erau salutate de câţiva dintre cei care intrau şi pe care ele îi cunoşteau deja. Când toţi s-au aşezat în jurul meselor, Giulietta a intrat sărind în cort, iar glasul ei argintiu s-a auzit prin încăpere: „Flori frumoase, proaspete! Flori frumoase, proaspete!“
   O paloare de mort trecu pe faţa doamnei Amalfi, când recunoscu glasul binecunoscut ei şi care îi devenise deja aşa de drag. Era, desigur, micuţa vânzătoare de flori din Napoli. Era acea feţişoară fermecătoare, pe care văduva îndoliată o căutase de aşa mult timp fără succes şi pe care o văzuse în visele ei deja de sute de ori. Cum a ajuns micuţa aici? Cine ar putea număra gândurile care alergau cu repeziciunea fulgerului prin creierul sărmanei femei? Cine ar putea descrie sentimentele, care apărură în inima ei ce bătea năvalnic şi dispăreau iarăşi? Obiectele şi oamenii dansau în faţa privirilor ei. Un văl întunecat se puse peste ochii ei. Era aproape de un leşin şi ar fi căzut la pământ, dacă braţele surorii ei nu ar fi fi ţinut-o. Niciunul dintre oaspeţi, ale căror priviri erau îndreptate spre micuţă, nu observă acest incident.
   Între timp, Giulietta începu să dea fiecărui dintre cei prezenţi un buchet. Acum se apropia de cele două doamne, pentru a le acorda şi lor cu salutul obişnuit din darurile ei. Dar deabia a zărit ochiul ei trăsăturile palide ale doamnei mai în vârstă, când a rămas încremenită, apoi cu o mişcare violentă se întoarse şi alergă în braţele Giuanitei.
   - O, uite, mamă, aceasta este doamna frumoasă, spuse plină de încântare. Da, ea este cu adevărat, ce bucuroasă sunt!
   Alintându-se de mama ei adoptivă, se uită atentă din depărtare la femeia palidă, care părea să se afle într-o mare agitaţie. Deodată, aceasta se ridică de pe locul ei, păşi cu genunchii tremurânzi spre Giuanita şi îi adresă cu grabă, cu răsuflarea tăiată, întrebarea:
   - O, femeie bună! Vă jur pe cer să-mi spuneţi dacă fetiţa este a dumneavoastră?
   La început, Giunita arătă la această întrebare puţină nedumerire. Dar când observă agitaţia puternică a străinei, se trezi în ea gândul că secretul în legătură cu fiica ei adoptivă poate ajunsese la punctul să se clarifice, şi fără lungi ezitări dădu răspunsul:
   - Nu, doamnă, micuţa nu-mi aparţine, iar dintr-un anumit indiciu pe care l-am observat, cred că ea a fost furată de mică de la părinţii ei. În ce mod s-a întâmplat, ştie numai atotputernicul Dumnezeu. Dar...
   Ea nu a putut continua. Cu putere covârşitoare se ivi în ea gândul că s-a apropiat ceasul când va trebui să se despartă de fetiţa ei dragă, căreia îi acordase de ani de zile toată grija ei. Cu adâncă emoţie o îmbrăţişă la pieptul ei şi spuse plângând:
   - O, dragul meu copil! Cum aş putea să mă despart de tine? Ce se va alege de mine?
   Printre oaspeţii sărbătorii domnea o linişte festivă în timpul acestei întâmplări. Toţi ochii erau îndreptaţi spre cele trei persoane principale ale acestei scene mişcătoare. Ochii negri ai Giuliettei se odihneau pe trăsăturile palide ale doamnei care tremurând din toate mădularele, se lăsă pe bancă ostenindu-se fără succes să devină stăpână peste emoţia ei puternică. Deodată, micuţa se ridică, păşi spre doamnă şi o întrebă cu glasul ei duios:
   - O, dragă doamnă! Spuneţi-mi: m-aţi luat în braţele dumneavoastră când am fost mică?
   Cât de emoţionant suna glasul dulce! Inima de mamă cânta de bucurie! Acest glas – aceşti ochi – acest zâmbet! Erau toate imaginea tatălui ei decedat aşa de timpuriu. Cine putea să se mai îndoiască? Nu, valurile din Arno nu s-au rostogolit peste rămăşiţele fiicei ei plânse de mult timp. Dar bucuria era prea mare, ca să suporte fericirea. Fără cuvinte şi ca amorţită, mama s-a uitat la fetiţă. Ea auzea glasul ei argintiu ca odinioară pe străzile din Napoli. Dar tot sângele i se retrase din obraji. Trăsăturile ei palide păreau încremenite ca marmura. Niciun mădular al corpului ei nu se mişca.
   Sora ei Julia observa toate acestea în adâncă tăcere. Nici ea nu era în stare să fie stăpână pe sentimentele ei. Dar în inima ei s-au ridicat tot felul de îndoieli. Să fie micuţa vânzătoare de flori din Napoli într-adevăr fiica surorii ei? Să fie afirmaţia despre moartea copilului o minciună mârşavă? Să fie toată povestea născocită de doamna bătrână Amalfi şi preotul, numai din răzbunare pentru femeia creştină, care i-a vestit soţului ei muribund credinţa adevărată în Isus? Toate aceste întrebări treceau prin faţa duhului ei şi – trebuie să mărturisim – nici emoţia adâncă a surorii ei, nici emoţia ciudată a micuţei, care în adevăr semăna mult cu cumnatul ei mort, nu puteau înlătura complet îndoiala doamnei.
   În această clipă se apropie Albert. El părăsise cu puţin timp înainte neobservat cortul şi se întoarse acum cu un mic pachet în mână, pe care îl dădu Giuanitei. Femeia îl deschise cu mare încordare. Acum se va decide, dacă va putea să-şi păstreze odorul sau nu. Un păpuc mic şi o rochiţă de copii apărură la iveală. Julia ţipă tare. Toată îndoiala ei trecu. Cu bucurie strânse fetiţa la ea, îi acoperi obrajii proaspeţi cu săruturi şi o puse apoi uşor în braţele surorii ei spunând:
   - Nu te mai îndoi, sora mea! Ea este fiica ta, copilul pe care l-ai plâns atât timp. Uite aici rochiţa pe care a purtat-o când am pierdut-o!
   Atunci, mama, beată de bucurie, se mişcă. Braţele ei cuprinseră comoara scumpă, care îi fusese dăruită iarăşi într-un mod aşa de minunat. Să descrii această scenă sfântă, ce peniţă ar putea îndrăzni? Numai un cuvânt „Dumnezeule îndurător!“ a venit de pe buzele palide ale văduvei. Apoi urmă un plâns tare, neîntrerupt, al mamei şi al fetei.
   Aproape niciun ochi al oaspeţilor tineri şi bătrâni prezenţi nu a rămas uscat. Şi în timp ce partea bărbătească stăruia în tăcere solemnă şi câte unul se întreba ce faptă întunecată s-a putut comite, printre femei şi fete trecea din mână în mână rochiţa fetiţei, pentru a fi observată şi pipăită cu veneraţie.
   Când prima impresie zguduitoare s-a destins pe înfăţişările celor prezenţi şi sentimentele fiecăruia îşi făcură vânt într-o vorbire mai mult sau mai puţin agitată, stăpânul casei pretinse oaspeţilor săi să se aşeze iarăşi la mese, spuse o rugăciune scurtă şi apoi – acum cititorii nu se vor îndoi, că ţăranii sănătoşi după marşul lung şi tot ce au trăit în această zi, au pus ospitalitatea posesorului Speranţei la o probă nu tocmai uşoară.
   Mama şi fetiţa se aflau încă una în braţele celeilalte. Amândouă păreau că sunt oarbe şi surde pentru ce se întâmpla în jurul lor.
   - O, fetiţa mea! striga tot mereu mama foarte fericită. Mă vei putea iubi pe mine, mama ta, aşa cum te iubesc eu?
   - Şi o vei putea iubi puţin şi pe mătuşa ta? întrebă Julia, care se aplecă peste mamă şi copil.
   Expresia fericită în trăsăturile feţei Giuliettei afirmau această întrebare cu sinceritate, mai mult decât ar fi putut spune cuvintele vorbite. Dar deodată se amestecă o picătură amară în paharul de bucurie. O adiere tristă alunecă peste faţa dragă, şi cu un ton înăbuşit spuse:
   - Da, vă voi iubi pe amândouă foarte, foarte mult, dar o voi iubi şi pe mama, pentru că a fost tot timpul aşa de bună cu mine. Uite cum plânge – sărmana Giuanita!
   Şi smulgându-se din braţele mamei regăsite, micuţa alergă spre Giuanita şi se strădui să o consoleze cu mângâieri duioase.
   În această clipă, o mişcare trecu printre rândurile oaspeţilor paşnici. Toate privirile s-au îndreptat spre uşă, pe pragul căreia se vedea preotul Piedro. Faţa stăpânului casei se schimbă la culoare.
   - Care este dorinţa dumneavoastră, doamnule preot? întrebă el, apropiindu-se de musafirul nedorit. Aţi venit să distrugeţi bucuria acestei sărbători şi voia bună a oaspeţilor mei?
   Ochii plecaţi spre pământ ai preotului se ridicară.
   - Vin, începu călugărul pe un ton autoritar, în timp ce ochii săi se uitau peste oamenii de la mese, ca şi când îşi căuta prietenii credincioşi, vin în numele bisericii, pentru a pretinde înapoi copilul încredinţat dumneavoastră. Sper că nu veţi face păcatul în încăpăţânarea dumneavoastră să vă împotriviţi cerinţelor sfintei biserici.
   Domnul Moriani şopti fiului său Albert câteva cuvinte la ureche, care se alătură mamei Giuliettei. Aceasta părea să fie speriată de conţinutul vorbelor lui, dar se încrezu în asigurarea lui că nu i se va întâmpla nimic copilului, se ridică şi urmă pe tânărul care o conduse în apropierea călugărului.
   - Acum, domnule preot, se lăsă auzit din nou domnul Moriani, să aveţi bunătatea să-i repetaţi acestei doamne ce tocmai mi-aţi spus mie. Cum mi-aţi spus mie, aţi fost trimis aici pentru a o lua pe micuţa noastră, nu-i aşa?
   Limba călugărului păru deodată ca paralizată. Cum a venit mama copilului aici? Să se zădărnicească printr-o lovitură tocmai în ziua de astăzi, de la care sperase totul, planurile sale? Unde erau prietenii săi credincioşi, care i-au promis ajutorul? De ce îşi plecau capetele? Stăteau şi ei sub farmecul care această doamnă ştia să-l exercite şi asupra celor mai brutali flăcăi din împrejurime?
   - Deci, domnule preot Pietro, începu în sfârşit doamna Amalfi, după ce aşteptă degeaba după un răspuns al călugărului, dumneavoastră, care afirmaţi că sunteţi un slujitor al Aceluia care Se numeşte Tatăl orfanilor, aţi fost de acord cu nelegiuirea să-i răpiţi unei văduve singura fericire a vieţii ei? Din a cărui însărcinare veniţi deci pentru a-mi pretinde fiica – da, fiica mea, la a cărei moarte născocită, pentru a mângâia inima de mamă frântă, aţi simulat lacrimi de milă? Oh, acum înţeleg planul dumneavoastră: aţi vrut să o daţi mănăstirii pe fiica mea, pentru că aţi năzuit la moştenirea ei. Recunoaşteţi, domnule preot, înaintea acestei mulţimi adunate aici, care mai înainte a plâns cu o mamă prea fericită lacrimi de bucurie, recunoaşteţi că aţi făcut o faptă nelegiuită, pe care atotştiutorul Dumnezeu a adus-o astăzi la lumină şi pe care El o va judeca.
   Linişte de mormânt domnea în cort. Dar apoi se auzi din toate părţile un murmur de indignare şi de revoltă. Preotul aruncă încă o privire întunecată asupra stăpânului casei şi a fiului acestuia, o a doua asupra doamnei, pe care o chinuise aşa de groaznic, şi apoi păşi repede pe uşă pentru a părăsi locul unde planurile sale eşuară temeinic.

* * *

   Era un an mai târziu, când în casa ţărănească aşezată minunat, locuită de doamna Amalfi cu copilul ei şi sora ei, se adună un mic grup de oameni. Giulietta îşi sărbătorea a unsprezecea aniversare, şi mai mulţi prieteni fuseseră invitaţi. Locul de cinste era ocupat de Beppo şi Giuanita, care au avut grijă în mod deosebit să împodobească sala de sărbătoare cu flori selecţionate. La dreapta acestora stăteau domnul Moriani şi Albert, la stânga cele două doamne şi Giulietta.
   Dar cine erau cei trei tineri, pe care Albert îi conduse în cercul familial? Erau cunoscuţi buni ai micii fiice a casei – invalizi care mai aveau urmele războiului pe trupurile lor şi ale căror urechi ascultaseră de glasul mângâietor al Giuliettei când s-au aflat grav răniţi în spitalul de iezuiţi.
   Ce s-a mai bucurat fetiţa să-i revadă! Ea le împodobise pieptul tinerilor luptători cu flori frumoase, iar florile de odinioară, legate de amintiri dragi, li se părură, cu toate că erau de mult timp ofilite, că sunt încă frumoase. Când se gândeau la durerile trecute, atunci treceau ca o armonie sonoră prin sufletele lor cuvintele mângâietoare, rugăciunile şi cântările micii lor prietene. Şi munca vânzătoarei de flori, trimisă de Dumnezeu, nu a fost degeaba. Viaţa ei încă tânără a adus roade bogate. Rugăciunile care tocmai se înălţau, cântările frumoase pe care le cântau, discuţia la care participau cu toţii – toate acestea mărturiseau tare că mulţi din cei prezenţi, îndreptăţiţi prin credinţa în Isus, au găsit pace cu Dumnezeu şi o speranţă vie.
   Noi însă ne despărţim de mica noastră prietenă cu dorinţa, ca scurta ei istorie să umple inimile cititorilor noştri tineri şi bătrâni cu dragoste şi încredere în El, care „a scos laude din gura pruncilor“.

Te lăudăm, IsuseTe lăudăm, Isuse,
Mântuitor slăvit,
căci jertfa Ta cea sfântă
din iad ne-a izbăvit.

Te lăudăm pe Tine,
Cel pogorât de sus,
ce vestea izbăvirii
şi păcii ne-ai adus.

Te lăudăm pe Tine,
ce Te-am văzut smerit,
că patima trufiei
şi-n noi ai biruit.

Te lăudăm pe Tine,
care-ai trăit curat,
că dorul curăţiei
şi nouă ni l-ai dat.

Te lăudăm pe Tine,
ce-ai vrut s-asculţi mereu,
învaţă-ne-ascultarea
cu drag de Dumnezeu.