sâmbătă

Eschimoșii


Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
1 Timotei 2.4

   Ai vrea să fii un eschimos și să fii îmbrăcat așa ca și el? Elevii unei clase de eschimoși au mers cu avionul de pe insulele Belcher din Arctica spre Orillia, Ontario în Canada de Sud. Câțiva dintre acești copii nu fuseseră niciodată altundeva decât pe insulele Belcher. Pentru ei a fost ceva foarte nou să vadă mașini, clădiri înalte și alte lucruri, care pentru noi sunt foarte normale.
   Copiii eschimoși sculptează în steatit, o piatră cenușie, care se găsește în Arctica. Ei au adus câteva sculpturi cu ei: foci, trandafiri, pești și figuri de oameni. Aceste sculpturi erau foarte frumos poleite.

   Indiferent unde te afli, dacă trăiești în Arctica, în America de Nord, Asia, Africa sau Europa: Dumnezeu te iubește și L-a trimis pe Fiul Său Isus ca să moară pentru tine. Dumnezeu „a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului ... ca ei să caute pe Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 17.26-27). Așadar, Dumnezeu vrea ca orice om de pe pământ să-L caute și să creadă în El. L-ai acceptat pe Fiul lui Dumnezeu, Isus, ca Mântuitor al tău?

   Dumnezeu îi iubește pe toți copiii!

miercuri

Cântecul mamei (3)
   Nu a mers mult și hotărârea luată a fost pusă la încercare. Abia a ajuns într-o stradă mai însemnată, când o trăsură închisă s-a oprit în fața lui. Gheorghe a luat seama și a văzut că cei doi cai de la trăsură erau cam sperioși și nu-i îngăduiau vizitiului să-i lase din mână; de aceea a alergat să deschidă ușa trăsurii. O doamnă bătrână a coborât și i-a dat băiatului doi lei, lucru care i-a făcut mare bucurie. Acum putea să împlinească hotărârea luată. Dar, ah, foamea! Cu câtă putere se anunța din nou! Erau câțiva pași până la brutărie! Cum ardeau cei doi lei în mâna flămândului băiat! Dorința de a mânca ceva se făcea din ce în ce mai simțită. Dar nici cugetul nu mai dormea. Țepușul lui era foarte ascuțit. Simțea că cei doi lei nu erau ai lui, ci ai bătrânei și că acum datoria lui era să se ducă la ea și să-i plătească gogoașa furată. „Ce foame îmi este”, își zicea el în șoaptă, uitându-se cu lăcomie la cei doi lei pe care îi avea în mână. „Nu aș putea să-i plătesc mai târziu? Doar ea nu se așteaptă la acești bani.” Își spunea acestea, ca să-și aducă la tăcere cugetul care îi vorbea mereu; și chiar făcuse câțiva pași spre brutăria din apropiere. Dar din nou îi veni în minte chipul mamei și se opri. Nu-i spusese mama lui odată, că a nu face un lucru bun sau a-l amâna merită tot atâta pedeapsă ca atunci când ai făcut un lucru rău? Pe deplin hotărât, se îndreptă spre gheretă. Dar deodată se opri. O nouă greutate i se puse în cale. Ah, diavolul are mereu pietre, pe care ni le aruncă înainte!
   „Nu, nu, asta nu merge”, își spuse el. „Nu voi putea să-i mărturisesc vreodată bătrânei că am furat. Atunci va gândi și mai mult că are dreptul să mă ocărască.” A stat așa mult timp, fără să se poată dumiri. I se părea prea mult să se smerească în fața bătrânei și să-i mărturisească greșeala. Totul în el se ridica împotriva acestui lucru.
   „Poate că aș reuși să trec pe lângă gheretă și să pun banii într-un loc fără să fiu văzut. Aceasta n-ar fi un lucru rău”, își spuse el. „Dar”, adăugă după o clipă de gândire, „bătrâna iar o să creadă că am venit să fur gogoși.” Nehotărât și încurcat, se uita lung la cei doi lei din mâna lui. Ce să facă? Oh, inimă mândră și trufașă! Cugetul îi spunea tare și deslușit: trebuie să-ți mărturisești greșeala! Dar inima nu voia. În sfârșit, după o luptă lungă și grea, a biruit această ispită din urmă; și, fără zăbavă, a pornit iarăși spre gheretă, încât, după câteva minute, s-a aflat în fața ei. De departe a auzit glasul cunoscut al bătrânei. Vorbea cu un om îmbrăcat în haine de marinar care tocmai își cumpărase de acolo ceva de mâncare. După cât a putut băiatul să deosebească din depărtare, fața bătrânei arăta tot supărare, lucru care era desigur urmarea necazului avut cu câteva ceasuri mai înainte. Lupta din inima băiatului a început din nou. Un tremur puternic îi scutura tot trupul și obrajii lui palizi i s-au înroșit și arătau ce mare tulburare era înăuntrul lui. Mult timp a stat pironit locului. Pe urmă însă și-a spus: „Acum ori niciodată!” Și cu pași hotărâți a mers spre bătrână.
   - V-am furat azi-dimineață o gogoașă, spuse el cu glasul tremurând. Îmi pare rău, pentru că știu că am făcut un păcat. Iată, vă aduc banii pe ea! I-am câștigat în mod cinstit.
   Bătrâna părea foarte mirată. Venirea pe neașteptate a băiatului pe care îl alungase într-un chip atât de jignitor, precum și mărturisirea sinceră a vinei lui au mișcat-o atât de mult, că abia după un timp a putut să spună:
   - Frumos din partea ta, Gheorghe! Totdeauna ai trecut în fața mea drept un băiat cinstit; de dat aceasta n-aș fi crezut-o cu putință. Ei, acum este bine! Nu sunt supărată pe tine.
   Străinul, atras de scena cu totul neobișnuită, îl privea tot mai mirat pe băiat. Nu s-ar fi așteptat la o astfel de purtare de la acel copil zdrențuros, a cărei întreagă înfățișare arăta sărăcie și mizerie. Între timp, bătrâna și-a mai revenit din mirarea ei și, ca și cum ar fi ghicit gândurile marinarului, a urmat în felul ei vorbăreț:
   - Aici se vede, domnule, la ce poate duce o bună creștere! Mama acestui băiat a fost o văduvă sărmană, care a luptat cu multe greutăți ca să nu ajungă să cerșească împreună cu copilul ei, căci era tare bolnăvicioasă. A fost foarte cinstită și credincioasă, chiar mai mult decât credincioasă. Dar acum, Dumnezeu a luat-o la El, iar acest băiat nu mai are nici tată, nici mamă, nici rude, nici prieteni care să aibă grijă de el și trebuie să trăiască de azi pe mâine. Dar nu plânge, Gheorghe! Un băiat mare ca tine nu trebuie să plângă.
   Interesul străinului creștea din clipă în clipă. Ochii nu i se mai luau de la băiat, în timp ce bătrâna vorbea întruna, zugrăvind însușirile alese ale văduvei care murise.
   - Gheorghe te cheamă pe tine, băiete? întrebă marinarul cu glas prietenos. Știi ce meserie a avut tatăl tău? Cum îl chema? Nu cumva îl chema Gheorghe Gârleanu?
   - Da, domnule, tocmai așa îl chema, îl întrerupse bătrâna vorbăreață. Pe tatăl lui l-a chemat Gârleanu și a fost geamgiu. Acum patru ani a avut nenorocirea să cadă de la al treilea etaj în stradă, lucru care i-a pricinuit moartea.
   O lacrimă s-a rostogolit peste obrazul rumen al marinarului și, adânc mișcat, l-a îmbrățișat pe băiat, spunând:
   - Vino, Gheorghe! Eu sunt unchiul tău, singurul frate al mamei tale. De câteva zile m-am întors de pe mare și i-am căutat pe părinții tăi. Nimeni nu a putut să-mi dea vreo lămurire, dacă au murit sau dacă s-au mutat. Era gata să renunț la a mai cerceta și voiam să plec, când Dumnezeu mi-a îndreptat pașii aici, ca să te găsesc, copilul meu! Acum șapte ani, când mi-am luat rămas-bun de la părinții tăi, o duceau destul de bine și niciodată nu aș fi crezut că mama ta, scumpa mea soră, va ajunge vreodată într-o stare așa de grea. Și acum...
   - Ea este în cer, îl întrerupse băiatul cu tristețe. Ea s-a rugat mult pentru mine și pentru dumneata, dragă unchiule!
   Marinarul tăcu mult timp. Pe trăsăturile feței lui se putea citi deslușit că se străduia mult ca să-și stăpânească simțămintele inimii. După aceea își puse mâna lui lată pe capul băiatul și zise:
   - De acum încolo ești copilul meu. Mă voi strădui să îți fiu tată și mamă. Dumnezeu m-a binecuvântat și am cu ce să te îngrijesc.
   Nu vreau să încerc să arăt bucuria băiatului, care era acum fericit. Niciun cuvânt nu a răzbit pe buzele lui, dar lacrimile, care îi curgeau pe obrajii săi ofiliți, arătau cu prisosință că inima îi era plină de laudă și de recunoștință către Acela care a ascultat rugăciunile mamei lui.
   După ce Gheorghe, la îndemnul unchiului său, și-a potolit foamea la ghereta bătrânei, a plecat dus de mână de unchiul său. Din ziua aceea s-a sfârșit cu sărăcia micuțului nostru prieten. Nu a mai fost fără adăpost, căci ajunsese la un om care îl iubea din toată inima și care îngrijea de el ca un tată.
   Mai târziu, Gheorghe și-a adus aminte de întâmplarea din fața gheretei bătrânei. Vedea în aceasta o mărturie vie despre bunătatea și purtarea de grijă a Tatălui ceresc. Dar mai ales trăia în inima lui amintirea clipei când a stat în fața acelei case, unde a fost oprit de sunetele cântecului așa de plăcut și așa de cunoscut de el. Aceasta a fost de fapt clipa hotărâtoare din viața lui. A recunoscut cât de rea este inima lui și cât de urât este păcatul înaintea lui Dumnezeu; și aceasta a fost calea care l-a condus în brațele Domnului Isus, în al Cărui sânge este izvor de pace și de iertare.

„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuiește în locașul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți...” (Psalmul 68.5-6).

„Dar Tu vezi; căci Tu privești necazul și suferința, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, și Tu vii în ajutor orfanului” (Psalmul 10.14).

luni

Cadoul


Povestea începe cu mult timp în urmă, când un bărbat și-a pedepsit fiica de cinci ani, pentru că a pierdut un obiect foarte valoros; pe atunci nu aveau mulți bani.
Era tocmai înainte de Crăciun și în ziua următoare copila i-a adus un cadou tatălui ei, cu cuvintele: „Acesta este pentru tine.” Tatăl a fost la început foarte încurcat, dar apoi s-a supărat rău când a văzut că în cutie nu era nimic.
El a spus pe un ton dur: „Oare nu știi că, dacă faci un cadou, trebuie să fie ceva înăuntru? Fetița l-a privit de jos, cu lacrimi în ochi și a spus: „Este ceva înăuntru; este plină de sărutările mele pentru tine.”
Tatăl s-a simțit rușinat, a îngenuncheat, a îmbrățișat copila și i-a cerut iertare.
Începând de atunci, tatăl ei a păstrat cutia mereu lângă patul lui. Dacă uneori nu-i era prea bine sau avea nevoie de curaj, deschidea cutia și scotea o sărutare.
Fiecare dintre noi are o cutie plină de dragoste de la copiii lui, de la prieteni, de la Dumnezeu.
 
Nu există nimic mai important de posedat.