sâmbătă

A umbla cu Dumnezeu   A umbla cu Dumnezeu înseamnă să ai părtăşie cu El. Dar pentru a avea părtăşie cu Dumnezeu, trebuie să-L accepţi pe Mântuitorul. Trebuie să ai siguranţă, că păcatele îţi sunt iertate. Mulţi oameni ştiu că trebuie să-şi rânduiască lucrurile lor cu Dumnezeu. Ştiu că trebuie să-L roage pe Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor, dar amână acest moment. Mulţi care au venit la şcoala duminicală nu au ascultat până astăzi de glasul lui Dumnezeu şi unii dintre ei au îmbătrânit. Diavolul are întotdeauna multe scuze şi motive, cu care îi convinge. Multor oameni le spune: Mai ai încă aşa de mult timp, aşteaptă până devii bătrân. Viaţa este aşa de frumoasă. Dacă te întorci la Dumnezeu, nu mai ai voie să faci aceasta sau aceea. Ah, aşteaptă încă vreo câţiva ani!
   Aşa ajunge omul bătrân. Dar câte unul moare deodată. Atunci este prea târziu!

„Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale,
până nu vin zilele cele rele.“ (Eclesiastul 12.1)

   Ah, dacă oamenii ar şti cum este să ai părtăşie cu Dumnezeu! Poţi să-i spui Lui totul, chiar şi micile griji ale vieţii. El ne cunoaşte pe noi şi viaţa noastră foarte exact.
   Când umbli cu Dumnezeu şi cu Domnul Isus, ai liniştea inimii şi a conştiinţei. Te ştii în siguranţă pentru toată veşnicia. Pentru acela care nu-L urmează pe Domnul Isus, există după moarte o judecată îngrozitoare.

Isus Hristos este cel mai bun Prieten!

   Viaţa trece repede ca un film. Va fi şi pentru tine cândva prea târziu?

Satan oferă mult – dă puţin – ia totul!

„În nimeni altul nu este mântuire:
căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor,
în care trebuie să fim mântuiţi.“ (Faptele Apostolilor 4.12).
Acest Nume se numeşte: Isus Hristos.


Umbrela ruptă   Trei băieți năzdrăvani se uitau la umbrela nouă a mamei lor. Cine a rupt-o? Desigur, nimeni!
   Seara, mama a vrut să citească cu băieții ei în Biblie și să se roage; dar cel mai mic a spus:
   - Mami, nu pot să ascult, mi-e așa de somn!
   - Atunci culcă-te, micuțul meu.
   Filip închise ochii și se făcu că doarme. Dar aceasta nu-l împiedică să se roage primul și să spună:
   - Doamne Isuse, fă ca să-mi aduc aminte dacă într-adevăr eu am rupt umbrela!

   Când Dumnezeu vă atinge inimile, atunci vă vine îngrozitor de greu să recunoașteți ceva! Dar să nu vă ascundeți în spatele... unei minciuni. Este mult mai bine să recunoști totul!
   Biblia ne spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele...“ (1 Ioan, capitolul 1, versetul 9).

Atâtea vorbe
Atâtea vorbe fără rost
spun eu mereu, Isuse,
Tu oare câte-asculți cu drag
din toate cele spuse?

Atâtea fapte fără rost
fac vrute și nevrute,
dar câte Ție-Ți folosesc
și câte-Ți sunt plăcute?

Câți pași alerg,
cât timp îmi pierd
din zilele-mi senine,
cu ce folos,
cu ce folos,
Isuse, pentru Tine?

Isus iubit, Te rog să-mi dai
o inimă-nțeleaptă
să-Ți folosesc cu orice grai,
cu orice gând și faptă.

Câți pași alerg,
cât timp lucrez
din zilele-mi senine
să-i fac așa,
să poți avea,
Isus, folos de mine.