duminică

Ora de pian   - Nu mai am chef să exersez la pian!
   Manuel, un băiat de 12 ani, dădu îndărătnic din picioare.
   Câteva săptămâni mai târziu, Manuel împreună cu părinții lui au vizitat o familie, al cărei fiu mai mare le-a cântat la pian mai multe cântece. Manuel și-a propus atunci să exerseze cu sârguință, pentru ca și el să poată cânta mai târziu astfel de cântece frumoase.
   Și-a amintit că învățătorul școlii duminicale le-a povestit odată ce a relatat apostolul Pavel despre alergătorii din Grecia. Acești alergători voiau să ajungă la țintă și, dacă era posibil, să câștige primul loc. Pentru aceasta, trebuiau să fie perseverenți și să se antreneze. Și erau răbdători și perseverenți numai atunci când priveau mereu la țintă.
   Tot la fel, Manuel voia acum să fie răbdător și perseverent, pentru a învăța să cânte la pian.
   Nu vrem și noi să ne dăm toată osteneala, dorind să-I fim plăcuți Domnului Isus prin faptul că Îl ascultăm și Îi facem voia? Vom reuși acest lucru numai dacă vom privi mereu la țintă: la Domnul Isus.

Lumina   Ai nevoie neapărat de lumină pentru a putea vedea încotro mergi și unde ți-ai lăsat lucrurile. Lumina te ajută să te orientezi. Câteodată însă devin vizibile la lumină lucruri care am dori mai bine să le ascundem. Lumina arată lucrurile așa cum sunt. Biblia spune că Dumnezeu locuiește în lumină și că lumina Lui luminează totul: gândurile și faptele tale.
   Dar Dumnezeu este dragoste; El te iubește. Dacă te pune în lumină, acolo unde nu putem ascunde nimic, atunci face acest lucru pentru ca să te ajute. El dorește să vezi că așa cum ești nu poți merge la Dumnezeu în cer. Dumnezeu dorește Să-L rogi să-Ți ierte tot ce ai făcut greșit până acum. Pentru că Domnul Isus Hristos a murit la cruce pentru păcatele tale, Dumnezeu poate să te ierte. Apoi poți duce o viață în lumină. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui, Biblia. Ea este ca o lampă care îți arată ce este corect.

luni

Cadoul   - Uite, George, privește această păpușă frumoasă! Cât de mult mi-ar plăcea să o am!
   Eva privea încântată vitrina magazinului. Fratele ei mai mare zâmbi și spuse:
   - Cumpără-ți-o!
   - Ah, n-am așa mulți bani...

   Câteva zile mai târziu, când s-a întors de la serviciu acasă, George ducea sub braț o cutie mare învelită în hârtie colorată.
   - Ce ai acolo? Ce este în pachet?
   - Desfă pachetul! E pentru tine!
   Nerăbdătoare, Eva deschise pachetul.
   - Păpușa, păpușa mea! O, George, ce frumoasă e!
   Oare i-a plătit Eva ceva fratelui ei pentru păpușă? – O, nu, ea a primit-o bucuroasă ca și cadou și i-a mulțumit fratelui ei.

   Tot astfel, și Dumnezeu dorește ca să primești gratuit oferta Sa minunată a mântuirii. El L-a trimis pe Domnul Isus, ca să moară pentru tine. Dacă Îl primești ca pe Mântuitorul și Salvatorul tău și Îi mulțumești pentru dragostea Lui minunată, atunci devii un copil al lui Dumnezeu.

„Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică...“ (Romani 6.23).

Decembrie


A sosit Crăciunul,
o, ce bucurie,
Tu ne-aduci, Isuse,
har și veselie.

Ce frumos e bradul,
ce frumos e tot.
O, ce bucurie,
parcă nu mai pot.

Noi avem hăinuțe
calde și frumoase;
jucării și pâine,
case călduroase.

Dar atâția, Doamne,
n-au nici foc, nici casă,
nici măicuță bună,
nici hăinuță groasă...

Dă-mi inimă bună
Tu, Isuse, mie,
să-mpart cu săracii
marea-mi bucurie.

Toți de-ar face astfel,
o, ce sărbătoare,
n-ar mai plânge nimeni
că-i sărac și n-are.

duminică

Cerul – bucurie veșnicăCerul înseamnă:
Viață, moartea nu va mai fi. (Apocalipsa 21.4)
Bucurie, Dumnezeu va șterge orice lacrimă. (Apocalipsa 7.17)
Lumină veșnică, nu va mai fi noapte (Apocalipsa 22.5)
Mulțumire deplină, nu va mai fi nici foame, nici sete (Apocalipsa 7.16)
În cer avem părtășie veșnică cu Domnul Isus (1 Tesaloniceni 4.17)
În cer este cetatea minunată cu străzi de aur și porți de perle.
Apostolul Ioan aproape nu a găsit cuvinte să descrie totul. Când a văzut toate acestea, a îngenuncheat și s-a închinat.
Nu merită să fii un adevărat creștin?