miercuri

Nu poţi şi tu?   Bătrânul dr. Chalmers, în timpul său un doctor şi evanghelist în Scoţia, a vizitat odată o femeie care nu putea ajunge la pacea cu Dumnezeu. Ea era tot timpul preocupată cu ea însăşi şi nu reuşea să nu se mai uite la ea, ci să se uite la lucrarea desăvârşită de mântuire a Domnului Isus la cruce. Ea a primit în inima ei mărturia minunată a lui Dumnezeu despre lucrarea lui Hristos.
   Chalmers a trebuit să traverseze în drumul lui spre această femeie un râu, peste care era aşezată doar o scândură îngustă. Această scândură părea să fie foarte instabilă şi nesigură, de aceea Chalmers a pus şovăind piciorul pe ea.
   Femeia îl aştepta pe cealaltă parte a râului şi a văzut ezitarea lui. Ea i-a strigat:
   - Încredeţi-vă în scândură! Este bine prinsă şi ţine! La aceste cuvinte, bătrânul doctor a mers încurajat pe scândură şi a ajuns cu bine de partea cealaltă.
   Puţin mai târziu a avut o discuţie cu femeia şi a observat curând că starea ei era aşa ca mai demult. Ea se plângea că nu poate fi sigură de mântuirea ei. Atunci lui Chalmers i-a venit în minte cazul cu scândura şi a spus:
   - Faceţi aşa cum am făcut eu mai înainte! La cuvântul dumneavoastră m-am încrezut în scândură şi am ajuns nevătămat şi sigur de partea cealaltă. Dumnezeu vă spune în Cuvântul Său neînşelător să vă încredeţi pe deplin în Domnul Isus. Este scris: „Oricine crede în El (sau se încrede în El), nu va fi dat de ruşine!” Astfel urmaţi ce spune El în Cuvântul Său şi încredeţi-vă pe deplin în Hristos, doar în El. Dumnezeu face ce promite, iar Hristos vă va purta cu siguranţă de partea cealaltă!
   - Dar domnule Chalmers, a întrebat femeia mirată, este aceasta totul? Este aceasta credinţă? Trebuie doar să mă încred pe deplin în Hristos, să mă predau Lui?
   - Da, aceasta este totul, a răspuns Chalmers, şi nu puteţi face aceasta?
   - O, a strigat femeia, pot face aceasta, şi chiar vreau să o fac!
   Din acea oră, inima ei a fost umplută cu pace, linişte şi siguranţa mântuirii.
   Eşti şi tu întristat din cauza păcatelor tale? Doreşti să ai şi tu pace cu Dumnezeu şi iertarea păcatelor tale? Atunci vino la Domnul Isus, Mântuitorul păcătoşilor! Încrede-te în El! Recunoaşte înaintea Lui păcatele tale, iar El le va ierta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu