marți

Copiii au întâietatea   Franziskus von Assisi era un om foarte de vază. Fiind odată ocupat cu un lucru foarte important, spuse unuia dintre prietenii lui să nu fie deranjat. Chiar dacă ar veni un învăţat şi ar dori să vorbească neapărat cu el, nu îi era permis să deranjeze pe acest om. După ce dăduse această indicaţie severă, se gândi un moment şi spuse: „Dar... dacă vine un copil, vreau să fiu chemat.”
   Aceasta ne aminteşte de Domnul Isus. Şi El iubea copiii. Ucenicii voiau să trimită copiii de la El, dar Mântuitorul a spus: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi.” El lua copiii în braţe şi îi binecuvânta. Tot aşa este şi astăzi. Dacă tu vii la El, te rogi Lui, atunci El are timp pentru tine. El te aude, vrea să te ajute şi să te binecuvânteze.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu