sâmbătă

Casa ta... pe stâncă?   Priveşte zidarul! Cu câtă grijă aşază fiecare cărămidă la locul potrivit. El ştie că zidul va deveni puternic, numai dacă el va lucra acum conştiincios.
   Ştii de cine îmi aminteşte acest zidar? De tine! De ce? Pentru că şi tu construieşti. Construieşti viitorul tău.
   Ce bine de tine, dacă deja de copil cunoşti sfaturile preţioase ale Bibliei!
   Cuvântul lui Dumnezeu este ca o stâncă, pe care putem construi o casă solidă. Isus a spus acest lucru. O stâncă este tare, este stabilă, şi aşa este şi Biblia.
   Domnul Isus a vorbit şi despre oamenii, care aud Cuvântul lui Dumnezeu şi doresc să-i dea ascultare. Ce a spus despre ei? Vedem imediat. Este foarte important şi merită să te gândeşti întotdeauna la aceasta.
   Isus a mai spus: „Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
   A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
   Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
   A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.“     Matei 7.24-27

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu