vineri

Izvoare de apă în deşert„ ...Căci în pustie vor ţâşni ape şi în deşert torenţi; pământul ars se va schimba în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape” (Isaia 35.6-7).

   Mulţi oameni se îndoiesc că este posibilă o asemenea minune. Dar Dumnezeul cel viu, Creatorul a făcut toate lucrurile pentru un anumit scop (Proverbe 16.4a).
   Şi acum ascultă şi minunează-te ce s-a găsit în deşertul Libiei din Africa de Nord. Propriu-zis, compania căuta petrol. Acolo au descoperit o imensă suprafaţă de apă de băut la o adâncime de la 100 până la 1000 metri sub nivelul deşertului, aproximativ la 2000 km. depărtare de ţărmul Mării Mediterane.
   A apărut o adevărată problemă arzătoare: Cum se poate duce această apă dulce din deşert spre regiunile cu multă populaţie?
   S-a hotărât să se escaveze, cu cheltuieli gigantice, un canal lung de 2000 km. şi în acesta s-a aşezat o conductă având grosimea de 4 m., pentru ca apa să se poată scoate din acel „rezervor”.
   Lucrarea nespus de mare este deabia la început. Zilnic trebuie pompată o cantitate până la 6 milioane metri cubi de apă dulce prin ţevi foarte mari la peste 250 de fântâni. De acolo, apa trebuie împărţită la culturile de pomi şi legume.
   Ce binecuvântare, când ţările secetoase se transformă prin izvoarele de apă în ţări bogate şi fertile!
   Noi ne întrebăm cum a fost posibil acest lucru. Prin planul de creare minunal al lui Dumnezeu, care a rezervat pentru timpul actual o mină de apă ascunsă. Tot aşa Dumnezeu doreşte în viitoarea împărăţie să dea apă în actualele ţări secetoase!
   Aceste mine de apă, care s-au descoperit sub nisipul deşertului, nu au fost îndestulătoare. O hotărâre curajoasă trebuia luată, pentru ca această apă să fie folositoare ţării. În Ioan 4, versetele 13-14, Domnul Isus spune:
   „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ci apa pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor de apă, ţâşnind în viaţă veşnică.”

   Dacă viaţa ta ar semăna acestei ţări secetoase, să ştii: calea spre izvoarele cereşti mai este deschisă. De când Domnul Isus a împlinit lucrarea Sa de împăcare, oricine poate „să primescă” din apa vieţii şi să-şi astâmpere setea după viaţa veşnică. Dacă te-ai întâlnit astfel cu Mântuitorul, dorinţa ta să fie să spui mai departe despre fericirea care ţi-a fost dăruită!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu