duminică

O faptă eroică„Nu este o mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.“ Ioan 15.13

   Cine îşi riscă inutil viaţa sau o face de dragul propriei slave, este un nesăbuit şi nu un erou. Numai cel ce o face din dragoste pentru aproapele său şi spre slava Domnului este cu adevărat un erou.
   O femeie era pe cale să se înece. Pornise înot de la ţărm, dar luată de valuri se pomeni împinsă tot mai departe în largul mării. Cu cât încerca să se apropie de ţărm, cu atât se îndepărta de el. Puterile o părăseau şi femeia era convinsă că îi venise sfârşitul. Strigătele ei disperate nu mai puteau fi auzite de pe plajă şi deşi în acele clipe i se părea că până şi rugăciunile îi sunt zadarnice, ea înălţă din adâncul inimii o rugăciune către Domnul şi se pregăti să întâmpine moartea... Sângele îi năvăli în cap, apa îi pătrunse în ochi... Mâinile nu o mai ascultau.... Ea făcu o ultimă sforţare şi prin apa sărată ce îi astupa ochii zări un om ce se îndrepta înotând spre ea. Când ajunse în preajma ei, femeia zări un băiat de vreo doisprezece ani, care o apucă de mână şi o trase după el spre ţărm. Împovărată de oboseală, în loc să-l ajute, femeia era cât pe ce să-l înece şi pe el, dar din fericire câţiva oameni de pe plajă îi văzură şi se repeziră în ajutorul lor. Amândoi ajunseră cu bine pe uscat.
   Mai târziu, femeia află că băiatul învăţase să înoate într-un bazin şi se încumetase să înoate în mare pentru prima dată. Aceasta o spusese el unuia din cei de pe mal. Nimeni însă nu ştia cum îl cheamă şi femeia nu apucase să-i mulţumească micului erou ce dispăruse undeva în mulţime, în timp ce ea stătea de vorbă cu alţii.
   Băiatul îşi riscase viaţa pentru cineva pe care nu-l mai văzuse niciodată până atunci şi nu de dragul propriei slave, ci pentru a veni în ajutorul unei fiinţe omeneşti aflate în impas. Gestul lui a fost atât de îndrăzneţ şi plin de atâta spirit de sacrificiu, încât am fi dorit şi noi să-l batem pe umăr şi să-i spunem: „Ce inimă bună şi îndrăzneaţă ai tu! Nu te-ai temut să înfrunţi pentru prima dată valurile mării! Domnul să te răsplătească pentru fapta ta!“

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu