marți

Horaţiu începe să înţeleagăDumnezeu Se arată în creaţie

   Horaţiu a înţeles că Dumnezeu Se arată în creaţie. Liniştit stă în colţul lui şi se gândeşte. Deja în primul verset din Biblie citim: La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul; tot El a făcut şi lumina, şi marea, toţi copacii, plantele şi florile, soarele, luna şi stelele, toate animalele din apă şi de pe uscat. Nimic nu s-a făcut de la sine. Dumnezeu le-a făcut. Şi ce bine, ce frumos! Astfel putem în orice timp să vedem o parte din măreţia şi slava lui Dumnezeu.
   Începe astăzi să mulţumeşti că Dumnezeu a venit aşa de aproape de noi prin creaţia Sa. A creat-o pentru tine şi pentru toţi oamenii. Te-ai gândit la aceasta?

Dumnezeu Se arată prin lucrarea Sa

   Astăzi, Horaţiu a înţeles că Dumnezeu Se arată prin lucrarea Sa. Ce a spus învăţătorul? „Deja în trecut, înainte cu mii de ani, Dumnezeu S-a descoperit.” – Da, aşa este. Există multe exemple. În Exod, capitolul 14 este scris: „Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat.” Dumnezeu ascultase rugăciunea stăruitoare a poporului şi l-a salvat de duşmanii lui. La celălalt mal L-au lăudat pe Dumnezeu prin cântecele lor. Dar duşmanii lui Dumnezeu, puterea oştirii lui faraon, au fost omorâţi. Ce face Dumnezeu este drept. El este incoruptibil. Acest Dumnezeu este şi astăzi acelaşi. Omul are putere, diavolul are tărie, dar Dumnezeu are atotputernicie.

Dumnezeu vorbeşte prin conştiinţa noastră

   Horaţiu a mai înţeles ceva: Dumnezeu vorbeşte prin conştiinţa noastră. Ce a spus învăţătorul? „Trebuie să ne curăţim inimile de conştiinţa rea.” Dar ce are asta de-a face cu religia? Nimic! Tocmai acest lucru l-a înţeles Horaţiu: putem veni cu bucurie la Dumnezeu, să vorbim cu El, să ne rugăm Lui. Putem să-I spunem tot ce avem pe inimă. Numai că Dumnezeu pune o condiţie importantă: conştiinţa noastră trebuie să funcţioneze. Conştiinţa ne spune de exemplu când am făcut ceva rău. Este bine aşa. Când inima bate, înseamnă că şi Dumnezeu ştie. Atunci putem să ne recunoaştem vina, iar Domnul Isus ne va ierta păcatele. Bucură-te că poţi vorbi cu Dumnezeu. Foloseşte astăzi ocazia.

Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său

   Horaţiu a înţeles şi astăzi ceva. Ce bine că astăzi a fost deosebit de atent la cursuri! Tocmai întrebarea despre vorbirea lui Dumnezeu prin fiecare cuvânt al Bibliei i-a devenit aşa de importantă în ultimele săptămâni. Acum are răspunsul. Dumnezeu Se descoperă sau Se arată în fiecare cuvânt al Bibliei. Aceasta înseamnă foarte practic: Pot să-L cunosc pe Dumnezeu şi ceea ce vrea El de la mine, numai dacă citesc Cuvântul Lui. Biblia este o scrisoare de la Dumnezeu către tine. Ai lăsat vreodată vreo scrisoare nedeschisă? Desigur, nu! Un psalmist spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” Cine cunoaşte Biblia, are comoara cea mai mare.

În Isus Hristos Îl recunoaştem pe Dumnezeu

   Horaţiu a înţeles iarăşi ceva. Cu foarte mare atenţie a ascultat ce a spus învăţărul său de religie. A auzit bine? Dumnezeu Se descoperă în Fiul Său Isus Hristos! Horaţiu cunoaşte oameni care vorbesc despre Dumnezeu şi cred în El. Astăzi ştie cu mare precizie: Dumnezeu m-a primit şi pe mine. Domnul Isus a murit şi pentru păcatele mele. Dumnezeu este dragoste. Horaţiu ar fi strigat în gura mare în clasă: „Sunt aşa de fericit că Îl cunosc pe Domnul Isus. Numai aşa Îl înţeleg pe Dumnezeu şi ştiu că tot ce face El este bine pentru mine. Credinţa în Isus mă face puternic!” Peste tot ştiu: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu