miercuri

Daniel, un bărbat curajos   În Biblie citim despre un bărbat, care a fost deosebit de curajos: Daniel. Când Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a asediat Ierusalimul, Daniel a fost adus la palatul împăratului în Babilon. Faptul că a ajuns acolo, a fost desigur o mare onoare. Dar pentru Daniel a însemnat totodată şi misiunea să-L mărturisească pe Dumnezeu. Astfel a stat imediat în prima zi în faţa unei decizii importante: pentru împăratul şi contra lui Dumnezeu? Nu, el dorea să împlinească doar voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a interzis să se mănânce mâncăruri păgâne. Când i s-a pretins totuşi să mânânce, Daniel a refuzat. El a fost ascultător de Dumnezeu. El a ştiut că nu poate sluji la doi stăpâni.

Dumnezeu a răsplătit curajul lui Daniel
   Dumnezeu a răsplătit faptul că Daniel s-a declarat de partea lui Dumnezeu şi a urmat poruncile Lui. El l-a ajutat pe Daniel şi atunci când a trebuit să răspundă în faţa ministrului celui mai superior.
   Indiferent ce poate veni, pentru Dumnezeu nicio situaţie nu este fără ieşire. Astfel, Daniel a făcut propunerea ca zece zile să mănânce numai legume şi să bea numai apă. El nu a vrut să mânânce din bucatele alese ale împăratului păgân. Fără să ia în calcul posibilele urmări, a cerut pentru el şi prietenii săi aceste mâncăruri deosebite. El a putut să ia asupra lui acest risc, pentru că s-a bazat pe ajutorul lui Dumnezeu. Sănătatea lui Daniel şi a prietenilor săi a fost mai bună decât a tuturor celorlalţi. Aşa poate ajuta Dumnezeu şi astăzi. Dar are nevoie de oameni care sunt curajoşi şi se încred în El.

Daniel, un om credincios
   La curtea împărătească, el a ocupat o poziţie înaltă. Mulţi erau supăraţi. Daniel trebuia îndepărtat! Dar aveau motive să-l acuze? Nu era el un om de nădejde? Punctual, sincer, inteligent şi sârguincios! Daniel nu era doar un „creştin de duminica“. În fiecare zi şi pretutindeni se baza pe Dumnezeu. În orice timp putea să răspundă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. În viaţa lui nu existau colţuri întunecate. Daniel nu avea nimic de ascuns. Viaţa lui cu Dumnezeu era în ordine. Niciunul dintre angajaţii săi nu a putut găsi nicio acţiune rea la el.

Daniel, un om al rugăciunii
   Duşmanilor lui Daniel se pare că le-a reuşit un atac împotriva lui, pentru că împăratul a dat următoarea poruncă: „Oricine se închină altcuiva în afară de împăratul va fi aruncat în groapa cu lei.“ Aceasta însemna moartea. Cum va reacţiona Daniel? Va înceta să se roage? Sau să se abată de la Dumnezeu? Nimic din toate acestea. Decizia lui a rămas stabilă: „Şi pe mai departe nu voi înceta să-L onorez pe Dumnezeul meu şi să mă închin doar Lui.“ Deja de ani de zile se ruga de trei ori pe zi, şi dorea să facă mai departe acest lucru, în ciuda tuturor ameninţărilor. Daniel a ştiut: „Dumnezeul meu este mai mare. Nu mă tem de niciun rău. În El mă pot încrede în orice timp.“ Cât de adesea a experimentat el puterea şi ajutorul Său!
   Dumnezeu este Acelaşi şi astăzi!

Dumnezeu a răsplătit credincioşia lui Daniel
   „Uitaţi-l pe Daniel! Iarăşi s-a rugat Dumnezeului său. Acum trebuie pus în groapa cu lei.“ Duşmanii lui au fost siguri: acum va fi rupt de leii înfometaţi. Dar în gândurile lor au uitat ce este mai important: mărimea lui Dumnezeu. Şi cât de mare este Dumnezeu, au văzut toţi care au stat lângă groapa cu lei. Leii nu l-au atacat pe Daniel. Nicio rană nu a fost găsită la el, când l-au luat afară din groapă. Dumnezeu l-a ajutat.
   Mulţi oameni experimentează şi astăzi puterea lui Dumnezeu, poate în boală sau în mare pericol. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Biblia spune: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!“  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu