sâmbătă

Ferice de toţi câţi se încred în El!„Ferice de toţi câţi se încred în El! Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi ... sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” (Psalm 2.12; Psalm 46.1; Rut 2.12)

Te afli pe drum şi este furtună. Ploaia curge neîncetat. Fulgerele scânteiază. Repede cauţi o protecţie şi un loc de refugiu.
„Pleacă-ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!” (Psalm 31.2)

La cine mergem în necazul nostru?
„Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om.” (Psalm 118.8)

Dumnezeu ne invită să ne încredem în El. În rugăciune putem vorbi cu El. Dumnezeu vrea să ne ajute şi să ne dea răspuns prin Biblie, Cuvântul Său.
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11.28)

Un puişor ştie că la mama lui se simte la adăpost. De asemenea Dumnezeu doreşte să ne dea sprijinul şi ajutorul Său acum şi pentru veşnicie.
Dumnezeu spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit.” (Faptele Apostolilor 16.31)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu