vineri

Comoara de preţ   În una din drumeţiile în munţi am dat de acest bărbat, care avea în faţa casei sale singuratice o mulţime de lemne. Era preocupat să le taie cu securea, pentru a face lemne de foc. Când l-am observat, a trebuit să spunem: Ce om harnic!
   Ce frumos este totuşi când un om este harnic, când îşi face treaba cu energie şi perseverenţă!
   Sperăm că această frumoasă virtute îi caracterizează şi pe cititorii noştri. Cine de exemplu nu-şi face sârguincios temele, nu poate să obţină o notă mare.
   Lui Dumnezeu Îi place hărnicia. El spune în Cuvântul Său: „Comoara de preţ a unui om este munca“ (Proverbe 12.27).
   Într-un aspect dorim să fim deosebit de harnici: în citirea şi urmarea Cuvântului lui Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 119.4: „Tu ai dat poruncile Tale, ca să fie păzite cu sfinţenie.“
   Cine citeşte sârguincios în Biblie cu dorinţa de a cunoaşte mai bine pe Domnul Isus şi gândurile Sale şi de a face voia Sa, va avea mare folos, pentru că:
„cei harnici se satură“ (Proverbe 13.4).
   De aceea să urmăm îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu:
„în sârguinţă, fiţi fără preget“ (Romani 12.11),
„daţi-vă toate silinţele“ (2 Petru 1.5),
„sporiţi în orice râvnă“ (2 Corinteni 8.7).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu