sâmbătă

Loc pentru toți   Era noapte. O furtună puternică urla peste golful Biscaya și ridica valurile până la înălțimea unei case. Pe puntea vaporului „Regina furtunii“, echipajul se înghesui în jurul căpitanului. Deabia de câteva zile, bărbații au părăsit pe soțiile și copiii lor, și toți se gândeau acum la clipele de rămas bun. Se vor întoarce vreodată acasă?
   - Căpitane, strigă unul dintre ei, credeți că vom scăpa teferi din această furtună?
   - Dacă furtuna nu încetează curând, nu avem nicio speranță de salvare. În vaporul nostru intră deja așa de multă apă, încât deabia se mai menține deasupra apei. S-a împotrivit multor furtuni, dar acum i-a sosit ceasul.
   Echipajul a supraviețuit câtorva furtuni. Dar acum, și cei mai curajoși dintre ei și-au pierdut curajul. Bucăți mici de pânză gri băteau vergile făcute țăndări, iar talazurile negre și violente se rostogoleau peste scheletul vasului, încât geamătul lui se auzea și în vuietul furtunii. Încăperile de jos se umpleau repede cu apa spumoasă a mării. Vaporul era pierdut, fără șansă de salvare.
   Atunci, glasul căpitanului răsună peste puntea pustiită în urechile bărbaților:
   - Puneți-vă în siguranță! Viețile noastre sunt într-un pericol foarte mare! Încercați să lăsați în apă barca de salvare, și apoi să săriți în ea cine mai speră în salvare!
   Cu efort de nedescris au reușit în sfârșit să lase barca în apă. Douăzecișidoi de bărbați s-au încrezut în ea. Cinci bărbați, printre ei și căpitanul, nu au vrut să părăsească vaporul, cu toate că în orice clipă putea să se scunfunde.
   Barca de salvare dansa ca o coajă de nucă pe valurile înalte cât casa. Cu ultimele puteri, marinarii au reușit să țină deasupra apei mica barcă, până când puțin mai târziu au fost observați de un mare vapor și au fost luați la bord.
   Și ce s-a întâmplat cu ceilalți cinci bărbați, care nu au părăsit la timp vaporul? Ei au fost înghițiți de mare după câteva minute împreună cu vaporul lor.
   „Sărmanii colegi“, se plângea unul dintre marinarii salvați, când se gândea la cei rămași, „dacă ar fi venit cu noi în barca de salvare! Era loc pentru toți!“
   „Regina furtunii“ – Ce nume orgolios! Dar a putut numele vaporului să salveze de la înec? Așa ca acest vapor, lumea va pieri, cu toată truda și osteneala ei, cu toată mândria ei, cu toată nedreptatea și păcatele ei, într-o judecată îngrozitoare. Cât de curând poate să aibă loc această judecată!
   Dar încă mai este posibilă salvarea. Încă mai poate fiecare să se pună în siguranță. Urcă în barca de salvare! Urcă la timp! Aceasta înseamnă: Vino la Domnul Isus, Mântuitorul lumii! Încă este timp de har. El încă te primește. Încrede-te în El și vino la El înainte de a fi prea târziu! Vino astăzi!

„ ...mântuiește-mă Tu, și voi fi mântuit...“ (Ieremia 17).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu