vineri

Înăuntru sau afară?   M-am apropiat odată de uşa unui magazin pentru a cumpăra ceva. În aceeaşi clipă a apărut un bărbat din cealaltă parte, la fel ca mine, în faţa uşii. Salutând, proprietara magazinului a ieşit, l-a primit cu mare amabilitate pe acel domn, i-a spus să intre la soţul ei şi apoi a închis uşa după ea.
   Atunci mi-a trecut prin minte cuvântul Domnului Isus, care este scris în Matei 24.40:
   „Unul va fi luat şi altul va fi lăsat.”
   După niciun minut doamna a ieşit iarăşi şi şi-a cerut scuze că mi-a închis uşa în faţa nasului. I-am spus că nu face nimic; dar în sinea mea m-am gândit că aşa va fi închisă odată uşa cerului sau uşa harului pentru mulţi aşa-zişi creştini.
   Da, în acel minut mi-am imaginat cât de îngrozitor va trebui să fie pentru aceia care nu vor fi pregătiţi când Isus va reveni şi El le va spune:
   „Duceţi-vă de la Mine, nu vă cunosc!”

   Ce trebuie să facem, ca El să ne cunoască? Este foarte simplu, şi anume: să venim la El aşa cum suntem şi să devenim oiţele Sale.
   Isus spune în Matei 11.28: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”, iar în Ioan 10.27, 28 spune: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri...”
   Când l-a întrebat odată un om pe Mântuitorul: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?”, El i-a dat răspunsul: „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, El vă va zice: Nu ştiu de unde sunteţi ... depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii” (Luca 13.23-27).
   Da, aceştia sunt aceia care nu-L urmează pe Mântuitorul şi care nu şi-au deschis uşa inimii când El a bătut la ea cu iubire şi totodată cu avertizare. Atunci vor sta rugându-se în faţa uşii Împărăţiei cerurilor, dar ea nu se va mai deschide! Ei vor sta afară pentru veşnicie!

   Mântuitorul spune în ultimul capitol din Biblie, în Apocalipsa 22, de trei ori: „Eu vin curând!” Ceea ce El spune, este adevărat şi se împlineşte.
   De aceea, iubit copil, gândeşte-te că astăzi s-ar putea să revină Mântuitorul. Eşti gata? Ai găsit în El şi ai primit de la El viaţa veşnică? Sau te afli printre aceia care vor sta rugându-se în faţa uşii Împărăţiei cerurilor pentru a fi lăsaţi înăuntru, dar va fi prea târziu pentru veşnicie?
   Oh, dacă nu I-ai dăruit Mântuitorului inima ta, deschide-I inima chiar acum! Recunoaşte păcatele tale şi crede că El ţi-a spălat inima cu sângele Său! Astfel, El intră cu pacea Sa şi cu bucuria Sa în inima ta.

   „ ...O, de aţi asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriţi inima...” Psalm 95.7-8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu