sâmbătă

Vița și mlădița

„Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele...“ Ioan 15.5
   Cunoști imaginea despre viță și mlădițe? Domnul Isus folosește această imagine frumoasă pentru legătura dintre El și noi.
   Cu siguranță ai văzut odată o viță și mlădițe. În unele regiuni există vii mari, unde se află viță după viță, iar toamna mulți oameni merg prin vie, ca să culeagă struguri. Vițele se află adesea pe teren sărăcăcios și au nevoie de mult soare pentru o recoltă bună.
   Domnul Isus dorește să ne arate că noi trebuie să creștem tot așa de strâns cu El, ca mlădița cu vița. Pentru că așa cum mlădița primește sevă de la viță pentru creștere, și noi primim putere de la Domnul nostru. În afară de aceasta, Domnul Isus dorește prin Cuvântul Său să fie Soarele de care avem nevoie pentru a aduce rod. Dumnezeu Tatăl dorește să vadă la noi rod. Îl putem aduce dacă mergem drumul nostru cu Domnul Isus.
   Dar noi oamenii suntem adesea încăpățânați. De aceea citim în Ioan 15, că Dumnezeu Tatăl taie mlădițele, ca să aducă mai mult rod. Tăiatul este dureros. Dar este de folos, ca să fim spre bucuria Dumnezeului nostru. Lemnul mort, voia noastră proprie, trebuie să fie tăiată, pentru ca să poată aduce rod bun. Vierul, Dumnezeu, face aceasta numai ca mlădița să aducă foarte mult rod.
   Așa cum părinții noștri ne pedepsesc când am făcut ceva rău, și Dumnezeu ne educă. Părinții ne educă, pentru că ne iubesc și doresc să ne ajute. La Dumnezeu este tot așa, doar că El ne iubește mult mai mult.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu