duminică

La Petru   Intrarea Domnului Isus în sinagoga din Capernaum a făcut senzaţie! Ascultătorii au fost răscoliţi, ei discutau şi dezbăteau, se simţeau foarte acostaţi şi poate deranjaţi.
   Toată zona avea o temă nouă de discuţie: „L-ai auzit pe Isus predicând? El vorbeşte total diferit faţă de învăţaţii noştri! Se vede că ştie despre ce vorbeşte şi că Îl cunoaşte pe Dumnezeu cu adevărat!“
   Între timp, Domnul Isus a mers cu ucenicii Lui, Iacov, Ioan, Andrei şi Petru într-un loc, căci Petru îi invitase pe prietenii lui la masă. Petru locuia în Capernaum şi ei doreau să stea puţin împreună.
   „Aşa mulţi oameni vin zilnic la Isus şi caută ajutorul Lui, încât Învăţătorul are nevoie şi de o pauză de odihnă în casa prietenilor“, gândea Petru.

   Când au ajuns acasă la Petru, acolo domnea dezordinea. Temători şi trişti, locuitorii casei alergau de-a valma. Nimic nu era pregătit pentru primirea oaspeţilor.
   „Soacra ta este foarte bolnavă, Petru!“ Acum, oamenii lui văzură pe cine adusese Petru. Acesta era Învăţătorul, care vindecase deja pe mulţi!
   „Te rugăm, vezi de bolnava noastră“, L-au rugat pe Domnul Isus.
   El nu a ezitat niciun moment. Nu a aşteptat în cameră cum fac oaspeţii, ci S-a îndreptat ca întotdeauna imediat spre necaz şi probleme.
   El a mers în camera bolnavei, care avea febră îngrijorător de ridicată, a luat-o de mână şi a ridicat-o cu grijă. Atunci, febra a scăzut imediat. Ce uşurat a fost Petru! Dar Domnul Isus nu doar a alinat durerile, El a făcut-o pe bolnavă foarte sănătoasă.
   Soacra lui Petru s-a simţit imediat iarăşi în putere. Plină de dorinţa de a face ceva, s-a ridicat şi a preluat imediat activităţile din gospodărie. Plină de mulţumire, s-a îngrijit, ca oaspeţilor să nu le lipsească nimic. Ea le-a adus apă, ca să se poată înviora, şi s-a grăbit apoi să le pregătească o mâncare bună, gustoasă.
   Vecinii, care au văzut că Domnul Isus a vindecat-o pe soacra lui Petru, au alergat şi au spus noutăţile în toată cetatea.

   Când s-a făcut seară şi sabatul era pe sfârşite, s-au auzit bătăi la uşă. Afară s-au adunat toţi bolnavii şi suferinzii din Capernaum şi doreau să vină la Isus. Tot satul s-a înghesuit în casa lui Petru. Şi pentru fiecare, Domnul a avut un cuvânt bun şi un ajutor personal.
   S-a făcut foarte târziu până când Isus şi ucenicii Săi au ajuns la odihnă în acea seară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu