vineri

Psalmul 23   Desigur, cunoşti pe de rost acest psalm frumos. Dar ai citit primul verset cu o accentuare deosebită? Pentru că atunci, fiecare cuvânt în parte îţi va deveni preţios.
   Domnul este Păstorul meu: Nu este cineva mai prejos, este Însuşi Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, care este Păstorul tău. Cât de siguri suntem la El! El, care a făcut lumile, are şi puterea de a ne păzi.
   Domnul este Păstorul meu: Domnul Isus este şi rămâne Păstorul nostru. Oamenii, chiar tata şi mama, pot cândva să ne uite, dar Domnul Isus, niciodată. „Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios” (2 Timotei 2.13).
   Domnul este Păstorul meu: Un păstor îngrijeşte cu multă atenţie de oile sale, ca nici una să ne se piardă. Aşa îngrijeşte Domnul Isus de oile Sale, de care poţi să aparţii şi tu. Un Păstor mai bun ca El nu există. De aceea încrede-te în El!
   Domnul este Păstorul meu: Dacă aparţii Domnului, pentru că ai iertarea păcatelor tale, atunci şi El îţi aparţine ţie. Tu poţi spune: „El este al meu.” Aşa spune şi Mireasa în Cântarea Cântărilor, care este o imagine a celor credincioşi: „Eu sunt a iubitului meu şi iubitul meu este al meu” (Cântarea Cântărilor 6.3).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu